Lifemed Tıp Merkezi

50 Yaş+ Kolonoskopi Tarama


50 Yaş+ Kolonoskopi Tarama


50-70 yaş arası kişilerde tarama amaçlı total kolonoskopi (kalın barsak endoskopisi) incelemesi


  • 50-70 yaş arası kişilerde tarama amaçlı total kolonoskopi (kalın barsak endoskopisi) incelemesi Gastroenteroloji Uzmanı tarafından yapılır.


Elli yaş ve sonrasında kalın barsak (kolon) kanseri ve kolon polipleri adı verilen kanser öncülü oluşumların sıklığında artış olduğu bilinmektedir. Bu nedenle 50 yaş itibariyle hiçbir yakınma olmasa dahi  tarama amaçlı ilk kolonoskopi incelemesinin yapılması önerilmektedir. Ailesinde kolon kanseri öyküsü olan veya ülseratif kolit gibi kronik barsak hastalıkları olan kişilerde doktor önerisine göre daha erken yaşlarda tarama başlatılabilir.

Kolonoskopi işleminde kalın barsak endoskopik olarak incelenir. İncelemede polip görülürse polipektomi (poliplerin endoskopik olarak çıkarılması) işlemi yapılabilir, ülser veya tümör gibi lezyonların varlığında mukozal biyopsiler (doku örnekleri) alınabilir. Kolon biyopsileri iltihabi barsak hastalıkları ve kolon kanseri gibi hastalıkların teşhis edilmesini sağlar. Çıkarılan poliplerin ve alınan mukozal biyopsilerin mikroskop altında histopatolojik incelemesi tanı ve sonraki takip-tedavi yönünden çok değerlidir. Poliplerin endoskopik olarak çıkarılması ile yalnızca teşhis değil aynı zamanda tedavi de yapılmış olur. Bu kişiler daha sonra yeni polipler oluşma riski yönünden kolonoskopik takibe alınmalıdır.

Kolonoskopi incelemesinin yapılacağı kişinin sağlıklı olması veya başta kalp-akciğer olmak üzere sistemik hastalıkları varsa bu yönden stabil halde olması ve ilgili hastalığını takip eden hekim tarafından endoskopik işleme uygun bulunması gereklidir. Kan sulandırıcı ilaçlar kullananlar işlemden önce kesilebilmek açısından doktorlarına danışmalıdır.

İşlem aç karnına ve bir gün önceden verilen sulu diyet ve barsakların müshil etkili ilaçlarla tam boşaltılması ile yapılır. İnceleme  anestezi uzman hekimi eşliğinde, uyuyarak ve ağrısız şekilde gerçekleştirilir. Uygulanan anestezi kısa etkilidir ve işlem sonrası hasta bir müddet müşahadede tutularak gönderilebilir. Tercihen bir refakatçiyle gelinmesi önerilir. İşlem sonrası araç kullanılmamalıdır.

 

15 Eylül 2014 Pazartesi - 13:55