Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
Sizi Arayalım

Ga-68 Peptid PET/CT


Galyum 68 PET/CT Nedir?

Galyum 68 PET/CT nöroendokrin tümörler, (diğer tümör türlerine göre daha az görülen, farklı bulgularla ortaya çıkabilen ve vücudun farklı organlarından kaynaklanabilen, semptomları kolay anlaşılamayan, bu nedenle tanı koyması güç tümörler) ve prostat kanseri başta olmak üzere hastaya damar yolu ile verilen “akıllı molekül” adlı ilaç kullanılarak gerçekleştirilen bir tarama çekimidir.

Galyum 68 PET CT

Galyum 68 Çekimi Ne Kadar Sürer?

Radyoaktif madde Nükleer Tıp Birimi’nde hazırlanarak hastaya enjekte edilir. Hasta çekim için ortalama bir saat bir odada bekletilir. Daha sonra çekim süreci başlar. Ortalama 20 dakikada çekim tamamlanır.

İlacın Yan Etkisi Var Mı?

Enjekte edilen radyoaktif maddenin herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.

Galyum 68 PET CT

Galyum 68 PSMA PET/CT Nedir?

Galyum 68 PSMA PET/CT erkeklerde sık görülen kanser türlerinden prostat kanserinin nüksünü değerlendirmede ve metastazı saptamada kullanılan, ayrıca primer hastalığın tanısı için geliştirilmiş bir tarama yöntemidir. Yaklaşık %95 oranında prostat kanserli hastalarda pozitif bulunan PSMA (Prostat Spesifik Membran Antijeni) glikoprotein molükülünün reseptörlere bağlanabilme özelliği ile prostat kanserinin tanı, evreleme ve tedavi planlaması yapılmaktadır.

Galyum 68 PSMA PET/CT Nasıl Uygulanır?

Galyum 68 PSMA PET/CT çekiminde düşük dozlu radyoaktif Galyum68 izotopunun, PSMA molekülleri ile birleşimi gerçekleşmektedir. Elde edilen maddenin hastaya enjekte edilmesinden sonra PET cihazı yardımıyla (Pozitron Emisyon Tomografisi) görüntülemesi yapılır. Vücutta daha önceden bilinmeyen ve yayılımı gerçekleşmiş odakların saptanabilmesini mümkün kılan bir tedavi yaklaşımı olan Galyum 68, patolojik hücre değerlendirmesinde yayılım riski yüksek ve orta seviyede olan hastalarda uygulanmaktadır.

Galyum 68 PET CT

Klinik Endikasyonlar Nelerdir?

Primer endikasyon nöroendokrin tümörler olmak üzere tüm peptid reseptör içeren tümörlerde (Karsinoid tümörler, Paratiroid kanseri, Pituiter adenom, Merkel hücreli karsinom, Meme kanseri, Melanom, Lenfoma, Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, Sarkomlar, Renal hücreli karsinom, Astrositoma, Menenjiom, Medüller tiroit kanseri, Papiller ve folliküler tiroit kanseri, Paraganglioma, Ganglionöroma, Feokromasitoma, Nöroblastoma, Prostat kanseri gibi) endikasyon varolur. Bu kanser tiplerinin;

  • Tümörleri lokalize etme ve metastazların tespitinde
  • Bilinen hastalığın reziduel, rekürrens veya progresyonunu takip etmede,
  • Octreotide tedavisine yanıt verecek reseptörlerin varlığını saptamada,
  • Reseptör radyonüklid terapi görecek hasta seçiminde,
  • Cerrahi, KT, RT veya “SST Reseptör Radyonüklid” tedavisine yanıtın takibinde Ga-68 PET/CT kullanılır.
     

Galyum 68 PET CT çekimi hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?

Bilgilendirme amaçlıdır.


Ga-68 Peptid PET/CT İle İlgili Yazılar