Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
Sizi Arayalım

Ga-68 Peptid PET/CT


Nöroendokrin tümörler, diğer tümöral hastalıklara göre daha az sıklıkla görülen, vücudun değişik organlarından kaynaklanabilen ve oldukça farklı klinik bulgular ile ortaya çıkabilen, semptom ve bulguları diğer hastalıklarla kolaylıkla karışabilen, bu nedenlerle tanı konması zaman zaman zor olan ve gecikebilen hastalık türleridir.

Tümör lokalizasyonun çok çeşitli olması, tümör boyutunun küçük olabilmesi ya da diğer hastalıklar ile karışabilen bulguları nedeniyle geleneksel tanı yöntemleri ile tanı konması güç olabilen nöroendokrin tümörlerin tanısı ve hastalık evresinin değerlendirilmesinde Ga-68 Peptid Reseptör PET/CT son yıllarda kullanılmaktadır. Somatostatin reseptörü (SST) içeren nöroendokrin tümörlerin teşhisinde değerlendirilmektedir.

Tanı konması güç olabilen nöroendokrin tümörlerin tanı ve hastalık evresinin değerlendirilmesinde Ga-68 Peptid Reseptör PET/CT tercih edilir.

Klinik Endikasyonlar

Primer endikasyon nöroendokrin tümörler olmak üzere tüm peptid reseptör içeren tümörlerde (Karsinoid tümörler, Paratiroid kanseri, Pituiter adenom, Merkel hücreli karsinom, Meme kanseri, Melanom, Lenfoma, Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, Sarkomlar, Renal hücreli karsinom, Astrositoma, Menenjiom, Medüller tiroit kanseri, Papiller ve folliküler tiroit kanseri, Paraganglioma, Ganglionöroma, Feokromasitoma, Nöroblastoma, Prostat kanseri vs gibi) endikasyon varolur. Bu kanser tiplerinin;

  • Tümörleri lokalize etme ve metastazların tespitinde
  • Bilinen hastalığın reziduel, rekürrens veya progresyonunu takip etmede,
  • Octreotide tedavisine yanıt verecek reseptörlerin varlığını saptamada,
  • Reseptör radyonüklid terapi görecek hasta seçiminde,
  • Cerrahi, KT, RT veya “SST reseptör radyonüklid” tedavisine yanıtın takibinde Ga-68 PET/CT kullanılır.

Randevu ve detaylı bilgi için 444 54 33 çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz. 

Bilgilendirme amaçlıdır.


Ga-68 Peptid PET/CT İle İlgili Yazılar