Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
Sizi Arayalım
ONLINE GÖRÜŞME
Whatsapp

Maxi Erkek


 

 • GENEL DAHİLİYE PANELİ
 • Hemogram
 • Sedimantasyon
 • Crp
 • Glukoz
 • Hba1c
 • SGOT (Aspartat transaminaz-AST)
 • SGPT (Alanin aminotransferaz -ALT)
 • GGT (Gamma Glutamil Transferaz)
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • LDH (Laktat Dehidrogenaz)
 • CEA
 • Ürik Asit
 • Gaitada Gizli Kan
 • 25-Hidroksi Vitamin D
 • Vitamin B 12
 • Folik Asit
 • Ferritin
 • Demir
 • HORMON PANELİ
 • TSH
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • ÜROLOJİ PANELİ
 • Psa Serbest
 • Psa Total
 • Tam idrar Tetkiki
 • Üre 
 • Kreatinin
 • Total Testosteron
 • Seks Hormon Bağlayıcı Globulin ( SHGB)
 • KARDİYAK TEST PANELİ
 • Total Kolestrol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserit
 • EKG
 • EKOKARDİYOGRAFİ
 • BULAŞICI HASTALIKLAR PANELİ
 • HBSAG
 • Anti-Hbs
 • Anti HCV
 • Anti-Hıv 
 • RADYOLOJİ İŞLEMLERİ
 • Koroner BT Anjiografi
 • Akciğer Grafisi P.A (TEK YÖN)
 • Tüm Abdomen USG
 • Tiroid USG
 • Tüm Vücut MR Check up
 • Kemik Dansitometresi
 • Panoromik Röntgen
 • DOKTOR MUAYENESİ
 • Genel Dahiliye Muayene
 • Kardiyoloji Muayene
 • Üroloji Muayenesi
 • Ağız ve Diş Muayene
 • Beslenme ve Diyet Muayenesi

Bilgilendirme amaçlıdır.