Lifemed Tıp Merkezi
Sizi Arayalım

Metabolik Check Up


Dahiliye Muayene Ürik Asit
Beslenme ve Diyet Muayene Kreatinin
Tüm Abdomen USG Tam Kan Sayımı
Tiroid Renkli Doppler USG Hba1c
Glukoz, Açlık Açlık insülin düzeyi
Total kolesterol Homa IR index
HDL AST (SGOT)
LDL ALT (SGPT)
Trigliserid TSH
Üre  25-OH D vitamini
Vitamin B12