Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
Sizi Arayalım

NaF (Kemik PET)


Kinetik enerjisi nedeniyle kemik görüntülemede etkin olarak sonuç veren Naf isimli aletlerin ilk önce kemik görüntülemede kullanılan bir ajan olarak üretildiği bilinmektedir. Naf (kemik pet) Kemikteki aktivitelerin ve canlılığın ispatlanması ve görüntülenmesi için kullanılabileceği ortaya çıktıktan sonra bu alanda kullanımı için gerekli yasal izinler ve ruhsatlandırmalar yapılarak kullanılmaya başlanmıştır. Yaygın bir kullanım evresine geçmeden daha aktif ve kullanışlı olan sistemlerin ve aletlerin geliştirilmesi ile bir müddet unutulan ve önemini yitiren Naf (kemik pet), daha önce aldığı ruhsatın iptal edilmesine gerekçe gösterildiği iddia edilen güvenlik ve etkinlik problemlerinin aslında asılsız olduğunu ispatlaması ve yeniden ihtiyaç hasıl olması ile popülerliğini arttırmaya ve kemik ölçümü ve kemiklerin görüntülenmesinde kullanılmaya başlanmıştır.           

Neden NaF ?

Naf kullanımının yeniden gündeme gelmesinde ve kullanımının gerekliliğinin kabul edilmesinde farklı sistemlerde kullanılan yapıların nükleer reaktörlerinde yaşanan problemler olmuştur. Nükleer reaktöründeki sorunlar ve sistemin jenaratörünün sağlanmasında yaşanacak sorunların devam edeceği yönündeki bilgiler NAF’ın tercih edilirliğini arttırmış ve kullanımını yeniden zorunlu hale getirmiştir.

NaF’ın Kullanım Alanları

Halen tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya devam edilen Naf (Kemik Pet) Nükleer Tıp ünitelerinde primer ve metastatik kemik ve maligniteleri ile benign kemik lezyonlarının görüntülenmesinde Türkiye’de de aktif ve etkin olarak kullanılmaktadır. 2011 yılının şubat ayında FDA’nin yeniden onayladığı NAF (KEMİK PET) sistemi aynı yıl Türkiye’de de onaylanarak kullanılmaya başlanmıştır.

NaF'ın (Kemik Pet) Özellikleri

Ömrü 109,8 dakikadır. Poziton ışınımı 634 keV enerjilidir. Bu ışınla devam eden 511 keV enerjili fotonik annihilasyon 19 ışıması ile kararlı oksijen-18 (0-18) izotopuban bozunan bir radyonükliddir. Kemikler yapısı itibari ile canlılık ve aktive durumları farklı tekniklerle ölçülebilen ve görüntülenebilen yapıya sahip değillerdir. Daha farklı enerji türleri ile kullanılabilen nükleer tıp radyonüklidleri sayesinde kemiklerin görüntülenmesi yapılarak kemik kaynaklı hastalıklar ve etkenleri tespit edilebilmekte ve bu yolla kemiklerle ilgili gerekli tedavi süreci başlatılabilmektedir.

Bilgilendirme amaçlıdır.