Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
Sizi Arayalım
ONLINE GÖRÜŞME
Whatsapp

PET / MR Füzyon


PET / MR Nedir?

PET / MR FÜZYON, Beyin PET görüntüleri ile Kranial MR görüntülerinin bu konuda geliştirilmiş sofistike programlararacılığı ile üstüste getirilerek birlikte değerlendirilmesini sağlar.

PET / MR Hangi Hastalıkların Teşhisinde Kullanılır?

Özellikle beyin gibi bazı organlarda Bilgisayarlı Tomografi (CT) ile yapılan görüntülemeden daha detaylı morfolojik bilgiler verebilen Manyetik Rezonans (MR) ile elde edilen imajların, organ fonksiyonlarını hücresel bazda ortaya koyabilen PET teknolojisi ile elde edilen görüntüler ile çakıştırılması sonrasında lezyonların klinik yorumlanması daha yüksek hassasiyetle yapılabilmektedir.

Beyin tümörü nedeniyle opere edilen hastaların takibinde operasyon lojunda tümör nüksü olup olmadığını yüksek hassasiyetle gösterebilen PET görüntüleme, bu konuda pek çok zaman yetersiz kalabilen MR görüntüleri ile birleştirilerek değerlendirildiğinde, çok erken aşamada bile yineleyen tümör dokusunun yerini ve miktarını belirleyip, hastanın takibinde önemli katkıda bulunmaktadır.

Ayrıca, radyoterapi uygulanan hastalarda, radyasyon nekrozu ile tümör nüksünün MR ile ayırt edilemediği vakalarda PET yüksek doğruluk oranı ile tümör yinelemesini gösterebilmektedir.

Bilgilendirme amaçlıdır.