Lifemed Tıp Merkezi
Sizi Arayalım

EEG ‘de Kullanılan Terimler Nelerdir?


EEG ‘de Kullanılan Terimler Nelerdir?


AEP - AEP: İşitsel uyarılmış potansiyelin kısaltması anlamına gelir. Aksiyon potansiyeli - action

 


  • AEP - AEP: İşitsel uyarılmış potansiyelin kısaltması anlamına gelir.

  • Aksiyon potansiyeli - action potential:  Bir kas sinir ya da sinir lifi zarı boyunca oluşturulmuş olan kısa elektriksel potansiyele denir.

  • Aktivasyon activation: Fizyolojide bir süreci başlatma manasına gelen genel bir terimdir ve de motor birim aksiyon potansiyelinde ateşlenmesi süreci anlamına gelir.

  • Akut inflamatuvar nöropati acute inflammatory neuropathy: Akut, monofazik polinöropati adına yakınmalarda başlamasından sonra gelecek olan 4 hafta içinde en ağır bulguların ortaya çıkmasıyla karakterize olan bir yapıdır. Sık rastlanılan klinik görünümü alt ekstremiteden başlayan ve yükselen duyusal motor nöropatidir.

  • Anodal blok -  anodal block: Stimülatörde artı uç altındaki zarın hiperpolarizasyonu nedeniyle lokal sinir ileti bloğuna denir.

  • Birleşik duyusal sinir aksiyon potansiyeli - compound sensory nerve action potential: Karma bir sinirin duyusal dalından veya duyusal afferent liflerden ya da dorsal sinir kökünün ya da duyusal sinirin uyarılmasıyla kaydedilmiş olan birleşik sinir aksiyon potansiyeline denir.


  •  

 

22 Ekim 2014 Çarşamba - 12:38