Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
ONLINE GÖRÜŞME
Whatsapp
Prof. Dr. Mutlu CİHANGİROĞLU

Prof. Dr. Mutlu CİHANGİROĞLU

Girişimsel Radyoloji Uzmanı

Radyoloji

Doktor Hakkında Bilgiler


Yabancı Diller

İngilizce, Türkçe

Çalışma Günleri

Tam Zamanlı

Özgeçmiş

 • Ar.Gör. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992-1996
 • Uzman Dr. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 1996-1997
 • Yar. Doç. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2004
 • Doç. Dr Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003-2004
 • Doç. Dr Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004-2008
 • Prof. Dr Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008-2010
 • Prof. Dr. Medicana Çamlıca Hastanesi 2010-2013
 • Prof. Dr. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Park Göztepe Hastanesi 2013-2022
 • Prof. Dr.  Memorial Ataşehir Hastanesi Girişimsel Radyoloji 2022-2024
 • Kurucusu Olunan Bölümler: 
 • Fırat Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Girişimsel Radyoloji Ünitesi 1997
 • Yeditepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Girişimsel Radyoloji Ünitesi 2005
 • Medicana Hastaneler Grubu Medicana Çamlıca Hastanesi Girişimsel Radyoloji Ünitesi 2010
 • Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı:
 • Tükrük Bezi Patolojilerinde Dijital Subtraksiyon Siyalografi, Ultrasonografi ve Bilgisayarlı Tomografik Siyalografinin Karşılaştırılması, Kitle Lezyonlarından İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Uygulanımı
 • Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
 • Bozgeyik, Z., “Lumber Disk patolojilerinin değerlendirilmesinde gözlemci ve gözlemciler arası korelasyon analizi”, Fırat Üniversitesi, 2002.
 • Projelerde Yaptığı Görevler :
 • Maden Yöresinde Asbestozis ve ilişkili Hastalıkların prevalansı, FÜNAF (Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu) Projesi, 544,  Proje Başkanı, 2002. 

Eğitim Bilgileri ve Deneyimler

 • Lisans/Lisans üstü (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi) 1988
 • Tıpta Uzmanlık (Akdeniz üniversitesi - Radyodiagnostik) 1996 

Yurtdışı Eğitimleri

 • 1995 yılında West Genaral Hospital (İskoçya) visiting fellow.
 • 1998 yılında Justus-Liebig Universitat (Almanya) visiting fellow.
 • 1999-2000 yıllarında The University of Chicago (ABD) research fellow.
 • 2003 yılında Humboldt Universitaet zu Berlin (Almanya) visiting physician.

Üyelikler

 • Radiology Society of North America,
 • Cardiovascular ve Interventional Radiological Society of Europe
 • European Society of Neuroradiology,
 • Turco-German Health Association,
 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Kardiovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği 
 • Türk Nöroradyoloji Derneği, 
 • İstanbul Tabip Odası
 • Hakem Olunan Dergiler:
 • European Journal of Radiology
 • Diagnostic and Interventional Radiology
 • Türkiye Klinikleri
 • Fırat Tıp Dergisi

Seminerler

Ulusal Kongrelerde ve Toplantılarda Davetli Konuşmacı Olarak Sunulan Konuşmalar :

1. Türk Radyoloji Derneği İstanbul Şubesi Aylık Toplantısı 27 Ocak 2005

      Çene Kemiklerinin Kist ya da kist benzeri Lezyonları

2. 22. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Epilepsi Günleri 4-8 Mayıs 2005

      Elektrofizyolojik ve Görüntüleme Yöntemleri ile SSS Etkilenmelerine Güncel

      Yaklaşımlar

3. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi Bilimsel Günleri 18 Nisan 2007

      Stroke Update, Yeni Diagnostik ve Girişimsel Gelişmeler

4. Yeditepe Nöroradyoloji Günleri 1 Mayıs 2007

      Iskemik Stroke ve Girişimsel Teknikler

5. Philips 3T MR Sempozyumu, 5 Mayıs 2008

      3T MR’ da Spektroskopi Uygulamaları

6. Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Sempozyumu, 2010

      Trombolitik İlaçlar

7. Türk Omurga Derneği Sempozyumu, 2011

      Lomber Dar Kanal,

      Radiküler Ağrı

      Servikal Spondilomyelopatide Görüntüleme Teknikleri

8. MR Sempozyumu 2013

    MR anjiografi, kranial ve servikal uygulamalar

   Radikülopatinin görüntülenmesi

9. TRD İstanbul Şubesi Toplantıları 2014

    Paranasal sinüslerin varyasyonları ve patolojileri

   Demyelinizan hastalıklar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.  İlkay, E., I. Karaca, S. Serhatlıoğlu, N. Aslan ve M. Cihangiroglu, “Recombinant Tissue Plasminogen Activator Theraphy for Pacemaker-İnduced Thrombosis,” Asian Cardiovasc. Thorac. Ann.,6, 125-126 (1998).

A2. Cihangiroglu, M., P. MacEneaney, H. MacMahon ve A. Dachman, “Systemic to Pulmonary Venous Shunt in Superior Vena Cava Occlusion,” J. Thorac. Imaging, 15, 208-210 (2000).

A3. Cihangiroglu, M., C. Franca ve R.G. Ramsey, “Aicardi’s Syndrome: A New Finding,” Pediatr. Radiol., 30, 499-500 (2000).

A4. Cihangiroglu, M., F.W. Hartker, M. Lee, V. Sehgal ve R.G. Ramsey, “Intraosseous Sacral Myxopapillary Ependymoma and the Differential Diagnosis of Sacral Tumors,” J. Neuroimaging, 11, 330-332 (2001).

A5. Cihangiroglu, M., F.W. Hartker, S. Mojtahadi ve R.G. Ramsey, “Intracranial Vasculitis and Multiple Abscesses in a Pregnant Woman,” J Neuroimaging, 11, 340-342 (2001).

A6. Cihangiroglu, M., B.H. Lin ve A.H. Dachman, “Collateral Pathways in Superior Vena Caval Obstruction as Seen on CT,” J. Comput. Assist. Tomogr., 25, 1-8 (2001).

A7. Cihangiroglu, M., S. Bulut ve S. Nayak, “Spinal Subarachnoid Hemorrhage Complicating Oral Anticoagulant Therapy,” Eur. J. Radiol., 39, 176-179 (2001).

A8. Cihangiroglu, M., R. Ramsey ve G. Dohrmann, “Brain Injury; Analysis of İmaging Modalities,” Neurological Research, 24, 7-18 (2002).

A9. Cihangiroglu, M., S. Bulut ve S.  Yılmaz, “Isolated Septum Pellucidum Agenesis in an Adult,” Journal of Neuroimaging, 12, 89-91 (2002).

A10. Barutçu, O., M. Cihangiroglu, T. Yıldırım, F. Kayaselçuk ve T. Noyan, “Fat Containing Unusual Tumor of the Pancreas: A Case Report”, European Radiology, 12, 770-773 (2002)

A11. Cihangiroglu, M., M. Akfırat, H. Yıldırım, “CT and MRI Findings of Ameloblastoma in Two Cases,” Neuroradiology, 44, 434-437 (2002).

A12. Cihangiroglu, M., A. Rahman, H. Yıldırım, O. Burma ve H. Uysal, “Iatrogenic Vertebral Artery Pseudoaneurysm: US, CT and MRI Findings,” Eur. J. Radiology, 43, 14-18 (2002)

A13. Cihangiroglu, M., S. Yılmaz, C. Topsakal, U. Gok, B. Altınsoy ve B. Cobanoğlu, “A Case of Laryngeal Neurofibroma Associated with Neurofibromatosis Type 2,” American Journal of Neuroradiology AJNR, 23, 1637-1639 (2002)

A14. Topsakal C, M Cihangiroglu, M Kaplan, I Akdemir, M Tiflikci, “Complete superior and inferior sagittal sinus thromboses with multiple cranial nerve pareses and transient ischemic attack,” Neurol Med Chir (Tokyo), 42, 383-6 (2002).

A15. Akfirat M, M Cihangiroglu, H Ozdemir, C Topsakal, A Murat, H Yildirim, “Internal carotid artery hypoplasia in two cases,” Clin Radiol, 57,951-4 (2002).

A16. Cihangiroglu M, H Ozdemir, O Kalender, F Ozveren, A Kabaalioglu, “Transverse sinus air after cranial trauma,”  Eur J Radiol, 48, 171-174 (2003).

A17. Topsakal C, MF Ozveren, FS Erol, M Cihangiroglu, H Cetin, “Giant Aneurysm of the azygos pericallosal artery: case report and review of the literature,” Surg Neurol, 60, 524-533 (2003).
A18. Cekirdekci A, MK Bayar, S Yılmaz, M Cihangiroglu, E Ayan, M Duran, T Bakalım, D Kaya, O Gokce, “Reconstruction of the vena cava with the peritoneum: the effect of temporary distal arteriovenous fistula on patency (An experimental study),” Eur J Vasc Endovasc Surg, 27, 84-88 (2004).
A19. Cihangiroglu M, H Yildirim, Z Bozgeyik, U Senol, C Topsakal, H Ozdemir, S Yılmaz, “Observer variability based on the strength of MR scanners in the assessment of lumbar degenerative disc disease,” Eur J Radiol, 51, 202-208 (2004).

A20. Turgut M, C Alhan, M Cihangiroglu, MS Topcuoglu, “Isolated giant intrathoracic meningocele associated with vertebral corpus deformity,” Interact Cardiovasc Thorac Surg. 3 381-3 (2004).

A21. Yıldırım H, S Gungor, M Cihangiroglu, AD Aygun “Doppler studies in normal kidneys of preterm and term neonates: changes in relation to gestational age and birth weight,” J Ultrasound Med, 24, 623-627 (2005).
A22. Yıldırım H, M Cihangiroglu, H Özdemir, H Yekeler, A Kabaalioglu “Castleman’s disease with isolated extesive cervical involvement,” Australas Radiology, 49, 132-135 (2005).

A23. Ozdemir H, M Cihangiroglu, S Berilgen, S Bulut, “Effects of cervical rotation on hemodynamics in vertebral arteries,” JDMS (Journal of Diagnostic Medical Sonography, 21, 384-391 (2005).

A24. Kaplan M, C Topsakal, M Cihangiroglu, “Hemorrhage into the brain abscess cavity with Fallot’s tetralogy,” Pediatr Neurosurg. 42, 65-6 (2006).

A25. Cihangiroglu M, AM Ulug, Z Fırat, A Bayram, A Kovanlikaya, I Kovanlikaya,” High b-value diffusion-weighted MR imaging of normal brain at 3T,” Eur J Radiol. 24 (2007).

A26. Bozgeyik Z, H Ozdemir, I Orhan, M Cihangiroglu, Z Cetinkaya, “Pseudoaneurysm and renal arteriovenous fistula after nephrectomy: two cases treated by transcatheter coil embolization,” Emerg Radiol. 15, 119-22 (2008).

A27. Kilickesmez O, N Tasdelen, M Cihangiroglu, N Comunoglu, T Cimilli, N Gurmen,  “Cystic thigh mass in an 18 year old girl: diagnosis and discussion.”

Skeletal Radiol. 37, 1059-60 (2008)

A28. Kilickesmez O, N Tasdelen, B Yetimoglu, A Kayhan, M Cihangiroglu, N Gurmen, “Diffusion-weighted imaging of adnexal torsion.” Emerg Radiol. 16, 399-401( 2009)

A29. Kulcu DG, B Akbas, B Citci, M Cihangiroglu, “Autonomic dysreflexia in a man with multiple sclerosis.” J Spinal Cord Med. 32, 198-203 (2009)

A30. Kovanlikaya I, Z Firat, A Kovanlikaya, A M Uluğ, M Cihangiroglu, M John, C Bingol, U Ture, “Assessment of the corticospinal tract alterations before and after resection of brainstem lesions using Diffusion Tensor Imaging (DTI) and tractography at 3T”. Eur J Radiol. 77, 383-91(2011)

A31. Cihangiroglu M, B Citci, O Kilickesmez, Z Firat, G Karlıkaya, A M Uluğ, C Bingol, I Kovanlikaya, “The utility of high b-value DWI in evaluation of ischemic stroke at 3T”. Eur J Radiol. 78, 75-81 (2011)

A32. Oflaz S, F Akyuz, A Hamamci, Z Firat, C Keskinkılıç, O Kilickesmez, M Cihangiroglu. “Working memory dysfunction in delusional disorders: an fMRI investigation”. J Psychiatr Res. 56, 43-9 (2014).

A33. Cihangiroglu MM, E Ozturk-Isik, Z Firat, O Kilickesmez, AM Ulug, U Ture. “Preoperative grading of supratentorial gliomas using high or standard b-value diffusion-weighted MR imaging at 3T”. Diagn Interv Imaging 2016 [Epub ahead of print]

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Bircan, O., A. Kabaalioğlu, H.Ü. Özçağlar, N. Paksoy, M. Cihangiroğlu ve E. Lüleci, “Combined Radiologic Approach and US Guided Aspiration Biopsy for Parotid and Submandibular Gland Pathologies,” ECR 95, 9th European Congress of Radiology, Vol. 5, S177, 884, Vienna, 1995.

B2. Akfırat, M., S. Serhatlıoğlu, M. Cihangiroğlu ve E. Şilit, “The Effects of Contrast Agents on the İntrarenal Arteries: Doppler Findings,” VI. International Congress of the Mediterranean and African Society of Ultrasound MASU’ 98, Posters. SE 2731, Kuşadası, 1998.

B3. Kazez, A., S. Serhatlıoğlu, M. Akfırat, M. Sağlam, M. Cihangiroğlu ve M. Demirbağ, “Ultrasonographic Examination of İnguinal Region in Children: Is İt an Alternative Approach  Against to Routine Contralateral Exploration?,” VI International Congress of the Mediterranean and African Society of Ultrasound MASU’ 98, Posters. SE 2709, Kuşadası, 1998. 

B4. Giger, M.L., R.M. Nishikawa, Z. Huo, Y. Jiang, C.J. Vborny, L.A. Venta, R.A. Schmidt, K. Doi, C.E. Metz, K. Horch, H. Yoshida, K.G.A. Gilhuljs, U. Bick, B. Mulligan, M.A. Kupinski, P. Engelman, L.M. Yarusso, D.E. Edwards, R.H. Nagel, Y.J. Kim, J. Papaioannou, R.M. Engelman, C.W. Chan, A.E. Baehr, W. Zhong, L. Lan, A.V. Edwards, M.M. Maloney, M.  Carlin, S.A. Collins, M. Cihangiroğlu, N. Kay, A. Coveler, K. Oh ve S. Lee, “Computer-Aided Diagnosis (CAD) in Breast İmaging,” Radiological Society of North America. 85th Scientific Assembly and Annual Meeting Supplement to Radiology Scientific Exhibit, 018BR, Chicago, 1999.

B5. Hartker, F.W., M.M. Cihangiroğlu, R.G. Ramsey, V. Seghal ve M. Lee, “Intraosseous Sacral Myopapillary Ependymoma and The Differential Diagnosis of Sacral Tumors,” American Society of Neuroradiology ASNR, 14, P18, Atlanta. 2000.

B6. Yakıncı, C., B. Müngen, M. Cihangiroğlu, E. Sönmezgöz, S. Bulut, “Döküntü Öncesi Suçiçeği Ensefaliti,” 7th Mediterranean Child Neurology and 3rd Turkish Child Neurology Joint Congress and 5th Child Neurology Meeting, 139,TP 19, Istanbul, 2001.

B7. Barutçu, Ö., N.C. Tarhan, B. Topçu, M. Cihangiroğlu ve M. Coşkun, “Iliac Vein Agenesis: Abdominal CT Findings,” ESGAR, 11 C1-C68,  P124, Dublin, 2001.

B8. Lin, B.H.J., M. Cihangiroğlu ve A.H. Dachman, “ Sonographic Evaluation of Pancreatic Transplantation with Portal Venous and Exocrine Enteric Drainage,” European Congress of Radiology, B0405, Vienna, 2001.

B9. Cihangiroğlu, M., S. Yılmaz, H. Yıldırım, H. Özdemir, B. Altınsoy ve  E. Oğur, “A Case of Laryngeal Neurofibroma Associated with Neurofibromatosis,” European Congress of Radiology, C0394, Vienna, 2002.

B10. Murat, A., S Akarsu, O Kalender, H Yildirim, M Cihangiroglu, S Serhatlioglu, “Assessment of Doppler waveform patterns and flow velocities of hepatic veins in children with acute viral hepatitis,” Radiological Society of North America. 88th Scientific Assembly and Annual Meeting Supplement to Radiology Scientific Exhibit, 104RD-p, Chicago, 2002.

B11. Cihangiroglu, M., Z Bozgeyik, H Yildirim, U Senol, H Ozdemir, S Yilmaz, “Observer variability based on the strength of MR scanners in the assessment of the lumbar degenerative disc disease,” European Congress of Radiology, C-0888, Vienna, 2003.

B12. Poellinger A, M. Cihangiroglu, A. Foerschler, G. Bohner, C. Zimmer, “Rare late onset of Rasmussen’s encephalitis in two cases,” European Society of Neuroradiology, XXVIII. Congress and 12th Advanced Course, P-AB78, İstanbul, 2003.

B13. Klingebiel R, G. Bohner, M. Cihangiroglu, D. Geismar, “Multiplanar cranial imaging based on thin-slice reconsturctions of incremental multislice computed tomography,” European Society of Neuroradiology, XXVIII. Congress and 12th Advanced Course, 036, Istanbul, 2003.

B14. Ozdemir, H., K. Demirdag, M. Cihangiroglu, Z. Bozgeyik, P. Yuce, “MR findings of brucellar spondylodiscitis,” European Congress of Radiology, C-696, Vienna, 2004.

B15. Kovanlıkaya I; U. Ture, A. Kovanlikaya, A. Ulug, Z. Fırat, M. Mut, M. Cihangiroglu, “Assessment of the corticospinal tract alterations before and after resection of brain stem lesions using Diffusion tensor imaging and tractography at 3 Tesla,” Radiological Society of North America. 85th Scientific Assembly and Annual Meeting Supplement to Radiology Scientific Exhibit, SST09-07, Chicago, 2007.

B16. Kilickesmez O; N Tasdelen, M Cihangiroglu, S Bayramoglu, Z Firat, S Aydin, N Gurmen. “DWI of the rectosigmoid colon.” RSNA. Chicago, USA, December, 2008.

B17. Cihangiroglu M; B Citci, Z Firat, D Kara, A Ulug, G Karlikaya, C Bingol, I Kovanlikaya. “The impact of high b value DWI in evaluation of ischemic stroke at 3 T MRI.” 33rd European Society of Neuroradiology Annual Meeting ECNR. Cracow, Poland, September, 2008.

B18. Celik A , E. Deger , H. Dheir , V. Turunc, A. Eroglu, M. Torun, F. Yarimcam, M. Cihangiroglu. “Evaluation of rejection after the renal transplant in patient using MR Diffusion Tensor Imaging”. European Congress of Radiology, Vienna,  2016 Poster No.: C-0470

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Bircan, O., A. Kabaalioğlu, H.Ü. Özçağlar, N. Paksoy, M. Cihangiroğlu ve E. Lüleci, “Parotis ve Submandibuler Bez Patolojilerinde Kombine Radyolojik Yaklaşım ve US Eşliğinde Aspirasyon Biyopsisi”, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3, 65-69 (1993).

D2. Yılmaz, S., T. Sindel, M. Cihangiroğlu, A. Apaydın ve E. Lüleci, “Travmatik Renal Hemorajilerin Tedavisinde Süperselektif Transkateter Embolizasyonun Değeri” , Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 2, 335-338 (1996).

D3. Yılmaz, S., T. Sindel, R. Tuncer, M. Cihangiroğlu ve E. Lüleci, “İntrakranyal Anevrizmaların Tanısında BT, Anjiografi ve MRA Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 3, 1-5 (1997).

D4. Apaydın, A., A. Kabaalioğlu, S. Yılmaz, M. Cihangiroğlu, T. Sindel ve E. Lüleci, “Abdominal Abselerde Görüntüleme Yöntemleri Eşliğinde Perkütan Drenaj”, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 3, 228-233 (1997).

D5. Cihangiroğlu, M., C. Türkay, A. Kabaalioğlu, S. Yılmaz, Ö. Beyazıt ve E. Lüleci, “Koroner By-Pass Cerrahisi Sonrası İnternal Mamaryan Arter Greft Açıklığının Renkli Doppler US İle Değerlendirilmesi”, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 4, 31-35 (1998).

D6. Cihangiroğlu, M., A. Kabaalioğlu, O. Bircan ve E. Lüleci, “Tükrük Bezi Hastalıklarında Radyolojik Yaklaşım”, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 4, 83-91 (1998).

D7. Orhan, İ., A. Ardıçoğlu, E. Murat, R. Onur, H. Karaca ve M. Cihangiroğlu, “Böbrek Alt Pol Taşlarının ESWL İle Tedavisinde Radyografik Anatominin Önemi.”, Türk Üroloji Dergisi, 24, 362-367 (1998).

D8. Cihangiroğlu, M., S. Serhatlıoğlu, M. Akfırat, A. Murat ve H. Özdemir, “Üst Ekstremitede Gelişen Klippel – Trenaunay Sendromu”, Türk Radyoloji Dergisi, 33, 349-352 (1998).

D9. Akfırat, M., S. Serhatlıoğlu ve M. Cihangiroğlu, “Behçet Hastalığının Nadir Bir Komplikasyonu: Fibrozan Mediastinitle Birlikte Vena Kava Süperior Sendromu.”, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 4, 337-340 (1998).

D10. Bahçecioğlu, İ.H., S. Çelebi, M. Akfırat, M. Cihangiroğlu ve E. Dönder, “Yağlı Karaciğerde L-Karnitin Tedavisi”, Turk J Gastroenterol, 2, 101-104 (1998).

D11. Serhatlıoğlu, S., A. Okçu, M. Akfırat, H. Özdemir, M. Cihangiroğlu ve E. Şilit, “Normal Prostat Vaskülarizasyonu Doppler Değerleri ve BPH’ lı Hastalarla Karşılaştırılması”, Fırat Tıp Dergisi, 1, 308-310 (1998).

D12. Kazez, A., S. Serhatlıoğlu, M. Akfırat, M. Cihangiroğlu, M. Sağlam ve M. Demirbağ, “An Alternative Approach Against to Contralateral Exploration in İnfants with Unilateral İnguinal Hernia: Ultrasonography”, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 12, 10-14 (1998).

D13. Cihangiroğlu, M., “Pankreas Psödokistlerinin Medikal Drenajı”, Turk J Gastroenterol, 10, 172-173 (1999).

D14. Serhatlıoğlu, S., M. Cihangiroğlu, K. Angın, M. Akfırat ve A. Murat, “Sellar ve Parasellar Kitlelerde Bilgisayarlı Tomografinin Tanı Değeri”, Fırat Tıp Dergisi, 1, 462-469 (1999).

D15. Serhatlıoğlu, S., A. Murat, M. Cihangiroğlu, M. Akfırat ve M. Okuyaz, “Renal Hücreli Karsinomalarda Bilgisayarlı Tomografinin Tanı Değeri ve Ultrasonografi ile Renkli Doppler Ultrasonografinin Tanıya Katkısı”, Fırat Tıp Dergisi, 1, 479-485 (1999).

D16. Cihangiroğlu, M., H. Çeliker, S. Serhatlıoğlu, İ.H. Bahçecioğlu ve İ. Orhan, “Periton Diyaliz Solüsyonlarının Hepatik ve Splanknik Hemodinami Üzerine Etkilerinin Renkli Doppler US ile Değerlendirilmesi”, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, 5, 147-150 (1999).

D17. Bahçecioğlu, İ.H., S. Çelebi, M. Cihangiroğlu, E. Dönder, M. Akfırat, A. Demir ve  S. Serhatlıoğlu, “Diabetes Mellituslu Hastalarda Yağlı Karaciğer”, Klinik Bilimler-Doktor Dergisi, 5, 310-314 (1999).

D18. Özveren, F., C.S. Türkmen, C. Tanık, A. Alp, M.İ. Ziyal, S. Serhatlıoğlu ve M. Cihangiroğlu, “Peridural Fibrozisin Önlenmesinde Köpeklerde Deneysel Olarak Politetrafloroetilen Greft Uygulaması”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 9, 25-33 (1999).

D19. Şenol, U., Y. Yiğiter, Ö. Barutçu, M. Cihangiroğlu, L. Dönmez ve E. Lüleci, “Dört Ayrı Merkezde Radyoloji Teknisyenlerinin X Işını Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları”, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 5, 437-442 (1999).

D20. Orhan İ., R. Onur, A. Semerciöz, F.A. Şenol, M. Cihangiroğlu ve H. Karaca, “Varikoselin Cerrahi Tedavisinde Mikrocerrahi Yüksek İnguinal Varikoselektominin Etkinliği”, Fırat Tıp Dergisi, 1, 537-541 (1999).

D21. Cihangiroğlu, M., ve İ.H. Bahçecioğlu, “Oral BT Kontrast Maddelerinin Hepatik ve Splanknik Hemodinami Üzerine Etkileri”, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 5, 155-158 (1999).

D22. Orhan İ., M. Cihangiroğlu, R. Onur, E. Ergin, S. Çayan ve B. Gürateş, “Obstrüktif İnfertilite Tanısında Veziküla Seminalis Aspirasyonunun Yeri”, Türk Üroloji Dergisi, 25, 57-61 (1999).

D23. Orhan İ., R. Onur, M. Cihangiroğlu, F.A. Şenol, A. Semerciöz ve H. Karaca, “İnguinal Bölge Testiküler Arter ve Ven Anatomisi”,  Fırat Tıp Dergisi, 1, 561-564 (1999).

D24. Rahman, A., A. Çekirdekçi, O. Burma, E. Ayan ve M. Cihangiroğlu, “Semptomatik Proximal Splenik Arter Anevrizması: Olgu Sunumu”, Damar Cerrahisi Dergisi, 2, 40-43 (2000).

D25. Çekirdekçi, A., A. Rahman, O. Burma ve M. Cihangiroğlu, “Polytetraflouroethylene (PTFE) Greftlerde Hemodializ Amaçlı Arterio-Venöz Fistül Uygulamaları”, Damar Cerrahisi Dergisi, 3, 24-27 (2000).

D26. Akfırat, M., M. Cihangiroğlu, A. Murat, Ö. Kalender ve  E. Oğur, “El Bileği Travmalarının Bilgisayarlı Tomografi ile Multiplanar Değerlendirilmesi”, Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 3, 145-148 (2001).

D27. Cihangiroğlu, M., A. Kazez, İ. Özercan ve S. Serhatlıoğlu, “Yeni Doğanda Retroperitoneal Kistik Lenfanjioma”, Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, 4, 588-591 (2001).

D28. Cihangiroğlu, M., M.H. Muz, S. Serhatlıoğlu, M. Akfırat ve H. Özdemir, “Asbestozisin YRBT Bulguları”, Türk Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 49, 439-443 (2001).

D29. Akfırat, M., M. Cihangiroğlu, İ. Kaygusuz ve Z. Bozgeyik, “Mandibular Ameloblastom: BT ve MRG Bulguları.”, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 7, 118-121 (2001).

D30. Çekirdekçi, A., M.K. Bayar, M. Cihangiroğlu, E. Ayan, M. Duran ve H.E. Aksulu, “Fasiyo-Peritoneal Tüp Greftle Vena Cava İnferior Rekonstrüksiyonu: Geçici Distal Arteriovenöz Fistülün Greft Açıklığına Etkisi”, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 26, 51-57 (2001).

D31. Özdemir, H., M. Cihangiroğlu, M. Akfırat, H. Yıldırım ve E. Oğur, “Erişkinde mesane tümörünü taklit eden urakus apsesi”, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 8, 250-252 (2002).

D32. Cihangiroğlu, M., O. Doğru, H. Yekeler ve Y. Boztosun, “Hepatik Alveolar Ekinokokkozis: US, BT ve MRG Bulguları”, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 8, 395-399 (2002).

D33. Akfırat, M., H Ozdemir, O Deniz, M Cihangiroglu ve HB Altınsoy, “Şizofrenide kullanılan nöroleptik ilaçların serebral bazal ganglionlar üzerindeki etkisinin MRG ile kantitatif değerlendirilmesi”  Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 8,463-467 (2002).

D34. Özveren, F., M. Cihangiroğlu, F. Erol ve C. Topsakal, “Fissüra Orbitalis Süperiorun Mikroanatomisi”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 12, 222-228 (2002).

D35. Cihangiroğlu, M., B. Ünal, H. Özdemir, H. Yıldırım ve E. Oğur, “Resimlerle bir konu: Pnömosefali”, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 9, 31-35 (2003).

D36. Çelik, H., H. Yıldırım, E. Sapmaz, M. Cihangiroğlu, S. Serhatlıoğlu ve F. Gürsu “Ağır preeklamptik hastalarda plazma homosistein düzeyleri ile kranyal Magnetik Rezonans bulguları arasındaki ilişki”, Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 13, 96-98 (2003).

D37. Yalniz M, A Demir, A Arslan ve M Cihangiroglu “Sirotik hastalarda portal kanı akımı üzerine Valsartan’ ın kısa dönem etkileri”, Türk Gastroenteroloji Dergisi, 14, 18-25 (2003).

D38. Tutunculer F, M Cihangiroglu, AH Aydinoglu, AD Aygun “Antiphosphoklipid antibody syndrome as a cause of inferior vena cava thrombosis,” Turk J Pediatr, 46, 194-196 (2005).

D39. Murat A, S Akarsu, M Cihangiroglu, H Yıldırım, S Serhatlioglu, O Kalender, “Assessment of Doppler waveform patterns and flow velocities of hepatic veins in children with acute viral hepatitis,” Diagn Interv Radiol. 12, 85-9 (2006).

D40. Karlıkaya Geysu, A Hamamçı, N Neyzi, N Afşar, M Cihangiroğlu, O Tanrıdağ, C Aykut Bingöl ve İ Kovanlıkaya, “Dil lateralizasyonunu belirlemede fonksiyonel MRG,” Türk Nöroloji Dergisi, 13, 27-32 (2007).

D41. Pata Selim, ID Ekici, M Cihangiroğlu, M Doğan, I Koçak, “Ossifying fibroma of the inferior turbinate”, Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 21, 163-6 (2011)

D42. Kırbaş Ahmet, N Tanrıkulu, M Cihangiroğlu, Ö Işık, “Duplicated Internal Juguler Vein”, Journal of Clinical and Analytical Medicine, (2012)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Cihangiroğlu, M., O. Bircan, A. Kabaalioğlu, G. Süleymanlar, T. Sindel ve E. Lüleci, “Sjögren Sendromu: Tipik Radyolojik Bulguları Olan Olgu Sunumu”, Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:BB.12, Antalya, 1993.

E2. Bircan, O., A. Kabaalioğlu, U.H. Özçağlar, N. Paksoy, M. Cihangiroğlu ve E. Lüleci, “Parotis ve Submandibuler  Bez Patolojilerinde Kombine Radyolojik Yaklaşım ve US Eşliğinde Aspirasyon Biopsisi”, 14. Ulusal Radyoloji Kongresi URK’ 94, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:84, Mersin, 1994.

E3. Yılmaz, S., T. Sindel, C. Özkaynak, M. Cihangiroğlu ve E. Lüleci, “Travmatik Renal Hemorajilerin Tedavisinde Süperselektif  Transkateter Embolizasyonun Değeri”, 15. Ulusal Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:269, Nevşehir, 1996.

E4. Murat, A., S. Serhatlıoğlu, M. Cihangiroğlu, H. Özdemir ve M. Akfırat, “Temporal Kemik Fraktürlerinde Yüksek Rezolüsyonlu BT Bulguları”, 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:P101, Antalya, 1997.

E5. Murat, A., S. Serhatlıoğlu, M. Cihangiroğlu, H. Özdemir ve M. Akfırat, “Kulağın Konjenital Anomalilerinde Yüksek Rezolüsyonlu BT Bulguları”, 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:P102, Antalya, 1997.

E6. Murat, A., S. Serhatlıoğlu, M. Cihangiroğlu, H. Özdemir ve M. Akfırat, “Kolesteatomalarda Yüksek Rezolüsyonlu BT Bulguları”, 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:P109, Antalya, 1997.

E7. Cihangiroğlu, M., S. Serhatlıoğlu, E. İlkay, A. Murat ve M. Akfırat, “Pacemaker Sonrası Gelişen ve Hızla İyileşen Sağ Subklavyan Ven Trombüsü”, 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:P416, Antalya, 1997.

E8. Cihangiroğlu, M., S. Serhatlıoğlu, M. Akfırat, A. Murat ve H. Özdemir, “Üst Ekstremitede Gelişen Klippel-Trenaunay Sendromu”, 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:P528, Antalya, 1997.

E9. Akfırat, M., S. Serhatlıoğlu, M. Cihangiroğlu, H. Özdemir, A. Okçu ve E. Şilit,  “Kolelitiyazisin Eşlik Ettiği Prune Belly Sendromu”, 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:P809, Antalya, 1997.

E10. Cihangiroğlu, M., S. Serhatlıoğlu, T. Öztürk ve M. Akfırat, “İzole Septum Pellusidum Agenezisinde MRG ve BT Bulguları”, 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:P747, Antalya, 1997.

E11. Özdemir, H., S. Serhatlıoğlu, M. Akfırat, M. Cihangiroğlu, A. Okçu ve A. Murat, “Asbestoziste YRBT ve Konvansiyonel BT Bulguları”, 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:P912, Antalya, 1997.

E12. Özdemir, H., S. Serhatlıoğlu, M. Cihangiroğlu, M. Akfırat, A. Murat ve A. Okçu, “Sarkoidozun Uzun Süreli İzleminde YRBT’ nin Katkıları”, 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:P903, Antalya, 1997.

E13. Murat, A., S. Serhatlıoğlu, M. Okuyaz, M. Cihangiroğlu ve M. Akfırat, “Safra Kesesi İçi Yerleşimli Askariazisin Ultrasonografi İle Görüntülenmesi”, 6. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:A-6, Kuşadası, 1997.

E.14. Akfırat, M., S. Serhatlıoğlu, M. Cihangiroğlu, E. Şilit, H. Özdemir ve A. Murat, “Testiküler Mikrolithiazise Eşlik Eden Embriyonel Hücreli Karsinom ve İmmatür Teratomun Birlikte Bulunduğu Nadir Bir Olgu”, 6. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:G-7, Kuşadası, 1997.

E15. Kazez, A., S. Serhatlıoğlu, M. Akfırat, M. Cihangiroğlu, M. Sağlam ve M. Demirbağ, “Tek Taraflı İnguinal Hernili İnfantlarda Kontrlateral Eksplorasyona Alternatif: Ultrasonografi”, XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:S-73, Antalya, 1998.

E16. Murat, A., C. Topsakal, S. Serhatlıoğlu, B. Gürateş, M. Cihangiroğlu ve M. Akfırat,  “Over Kitle Lezyonlarının Ayırıcı Tanısında Pelvik Dev Sakral Nörofibrom”, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi,  Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:NR 48, İzmir, 1998.

E17. Cihangiroğlu, M., İ. Orhan, M. Akfırat, S. Serhatlıoğlu ve A. Murat, “Empotans İncelemesi Sırasında Saptanan Sakral Araknoid Kist”, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:NR 71, İzmir, 1998.

E18. Serhatlıoğlu, S., M. Cihangiroğlu, M. Akfırat, A. Murat ve S. Bulut, “Nörolojik Bulgusu Olmayan Başağrısında Bilgisayarlı Beyin Tomografi Endikasyonunun Sorgulanması”, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:NR 72, İzmir, 1998.

E19. Akfırat, M., S. Serhatlıoğlu ve M. Cihangiroğlu, “Olgu Bildirisi: Behçet Hastalığının Nadir Bir Komplikasyonu; Fibrozan Mediastinitle Birlikte Vena Kava Superior Sendromu”, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:TR 206, İzmir, 1998.

E20. Murat, A., S. Serhatlıoğlu, B. Gürateş, M. Cihangiroğlu ve M. Akfırat, “Over Kitle Lezyonlarının Benign-Malign Ayrımında Transvajinal Renkli Doppler Ultrasonografinin Yeri”, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:ÜG 249, İzmir, 1998.

E21. Murat, A., S. Serhatlıoğlu, M. Cihangiroğlu, M. Akfırat ve M. Okuyaz, “Renal Hücreli Karsinomalarda Renkli Doppler Ultrasonografinin Tanıya Katkısı”, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:ÜG 250, İzmir, 1998.

E22. Murat, A., S. Serhatlıoğlu, M. Cihangiroğlu, M. Akfırat ve M. Okuyaz, “Renal Hücreli Karsinomalarda Bilgisayarlı Tomografinin Tanıya Katkısı”, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:ÜG 282, İzmir, 1998.

E23. Cihangiroğlu, M., S. Serhatlıoğlu, İ.H. Bahçecioğlu ve M. Akfırat, “Oral BT Kontrast Maddelerinin Hepatik ve Splanknik Hemodinami Üzerine Etkileri.”, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:Gi 302, İzmir, 1998.

E24. Cihangiroğlu, M., H. Çeliker, S. Serhatlıoğlu ve İ.H. Bahçecioğlu. “Periton Diyaliz Solüsyonlarının Hepatik ve Splanknik Hemodinami Üzerine Etkileri”, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:Gi 303, İzmir, 1998.

E25. Akfırat, M., M. Cihangiroğlu, S. Serhatlıoğlu ve T. Turgut, “Poland Sendromu: Bir Ailesel Tutulum Örneği”, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı: İR: 403, İzmir, 1998.

E26. Serhatlıoğlu, S., M. Cihangiroğlu, M. Akfırat, A. Murat ve M. Algül, “Menisküs Lezyonlarında Bilgisayarlı Tomografinin Tanıya Katkısı”, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı: İR 370, İzmir, 1998.

E27. Cihangiroğlu, M., A. Kabaalioğlu, C. Çevikol ve E. Lüleci, “Renal Kandidiaziste Fungal Bezoarlara Bağlı Üriner Obstrüksiyon”, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:ÜG 284, İzmir, 1998.

E28. Berilgen, M.S., S. Bulut, M. Akfırat, T. Yoldaş ve M. Cihangiroğlu, “İskemik Strok Ve Geçici İskemik Ataklarda Karotid Doppler Ultrasonografi ve BBT Bulgularının Karşılaştırılması”, 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı: P3-31, Bursa, 1998.

E29. Bulut, S., M. Cihangiroğlu, T. Yoldaş, F. Özveren ve M.S. Berilgen, “Dyke-Davidoff-Masson Sendromu: Bir Olgu Sunumu”, 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı: P2-3, Bursa, 1998.

E30. Murat, A., S. Serhatlıoğlu, M. Akfırat, M. Cihangiroğlu, A. Arslan ve S. Bibal, “Unilateral Akciğer Hipoplazisi”, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi,  Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı: P926, Antalya, 1999.

E31. Turgut, M., N. Kabakuş, E. Yılmaz, A.H. Aydınoğlu, E. Taşkın, A.D. Aygün, M. Cihangiroğlu, İ. Özercan ve İ. Sarı, “Konvülsiyon İle Başvuran Nörobruselloz: Bir Vaka Takdimi”, 43. Milli Pediatri Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı, Ankara, 1999.

E32. Murat, A., S. Serhatlıoğlu, M. Akfırat, M. Cihangiroğlu, S. Bibal ve A. Arslan, “Nörofibromatozis Tip II: MRG Bulguları”, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:P720, Antalya, 1999.

E33. Murat, A., M. Akfırat, S. Serhatlıoğlu, M. Cihangiroğlu, A. Arslan ve Z. Bozgeyik, “Aberran İnternal Karotis Arterin Eşlik Ettiği Konjenital İç Kulak Anomalisi.”, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Sözel ve Poster Bildiri Özet Kitabı:P106, Antalya, 1999.

E34. Çoskun, F., H. Yekeler, H. Yıldırım, M. Cihangiroğlu ve S. Akarsu, “İnce İğne Aspirasyonu İle Tanı Konulan Parotis Lojunda Rabdomyosarkom Olgusu”, 15. Ulusal Patoloji Kongresi, Özet Kitabı: B-15, Adana, 2001.

E35. Cihangiroğlu, M., H. Özdemir, H. Yıldırım, H.B. Altınsoy ve A. Murat, “Nörofibromatozis Tip 2 Olgusunda Saptanan Laringeal Nörofibrom”, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri P138, Antalya, 2001

E36. Yıldırım, H., M. Cihangiroğlu, H. Özdemir, A. Kırış, S. Serhatlıoğlu ve S. Bibal, “Servikal Castleman Hastalığı: US, BT ve MRG Bulguları”, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri P139, Antalya, 2001.

E37. Cihangiroğlu, M., H. Yıldırım, H. Özdemir, M. Akfırat ve H. Uysal, “İatrojenik Vertebral Arter Psödoanevrizması: US, BT ve MRG Bulguları”, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri P144, Antalya, 2001.

E38. Cihangiroğlu, M., M. Akfırat, H. Yıldırım, H. Özdemir ve Z. Bozgeyik, “Ameloblastomalı İki Olgunun BT ve MRG Bulguları”, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri P154, Antalya, 2001.

E39. Akfırat, M., H. Özdemir, M. Cihangiroğlu ve S. Bulut, “Tardiv Diskinezide BT, MRG ve SPECT Bulguları”, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri P283, Antalya, 2001.

E40. Cihangiroğlu, M., H. Yıldırım, H. Özdemir, M. Akfırat ve E. Oğur, “Oral Antikoagülan Tedavi Sonrası Gelişen Spinal Subaraknoid Hemoraji”, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri P299-9, Antalya, 2001.

E41. Yıldırım, H., M. Cihangiroğlu, D. Aygün, H. Özdemir, Z. Bozgeyik ve E. Oğur, “Yeni Doğanda Serebral ve Renal Arterlerin Renkli Doppler Ultrasonografi İle Analizleri”, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri P324, Antalya, 2001.

E42. Akfırat, M., M. Cihangiroğlu, H. Özdemir, H. Yıldırım ve S. Bibal, “İnternal Karotid Arter Hipoplazilerinde BT Ve Anjiografi Bulguları: 2 Olgu Sunumu”, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri P608, Antalya, 2001.

E43. Cihangiroğlu, M., H. Yıldırım, Y. Boztosun, H. Özdemir ve E. Oğur, “Hepatik Ekinokokus Alveolaris: US, BT ve MRG Bulguları”, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri P760, Antalya, 2001.

E44. Özdemir, H., M. Cihangiroğlu, M. Akfırat, A. Murat ve Z. Bozgeyik, “Erişkinde Mesane Tümörünü Taklit Eden Urakal Kalıntı Apsesi”, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri P850, Antalya, 2001.

E45. Murat, A., M. Cihangiroğlu, H. Yıldırım, Y. Boztosun ve H. Özdemir, “Uterin Arteriyovenöz Malformasyon”, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özetleri P879, Antalya, 2001.

E46. Özdemir, H., M. Cihangiroğlu, S. Bulut, H. Yıldırım ve E. Oğur, “Servikal spondilozis ve VBY’ li olgularda vertebral arter Doppler US Bulguları”, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri SB30, Antalya, 2002.

E47. Cihangiroğlu, M., H. Özdemir, B. Ünal, Z. Bozgeyik ve E. Oğur “Pnömosefali: Farklı bir radyolojik bakış”, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri P84, Antalya, 2002.

E48. Akfırat, M., H. Özdemir, Ö. Deniz, M. Cihangiroğlu ve HB. Altınsoy, “Şizofrenide kullanılan nöroleptik ilaçların serebral bazal ganglionlar üzerindeki etkisinin MRG ile kantitatif olarak değerlendirilmesi”, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri P94, Antalya, 2002.

E49. Yıldırım, H., H. Özdemir, M. Cihangiroğlu, E. Kocakoç, S. Serhatlıoğlu ve E.Oğur, “Multiloküler kistik nefroma: US, İVP ve BT Bulguları”, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri P669, Antalya, 2002.

E50. Yüzgeç V., H Artaş, İ. Çelik, M. Cihangiroglu, MM. Cihangiroglu ve A. Ardıçoğlu, “İzole prostat tüberkülozu olgusu”, Klimik 2003, XI. Türk Kinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Program Bildiri Özetleri P-05/12, İstanbul, 2003.

E51. Cihangiroglu M., İ. Çelik, H Artaş, V Yüzgeç, A. Ardıçoğlu ve MM. Cihangiroglu, “Kronik Prostatitli Olgulara multidisipliner Yaklaşım”, Klimik 2003, XI. Türk Kinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Program Bildiri Özetleri P-05/13, İstanbul, 2003.

E52. Yıldırım, H., A. Poyraz, A. Murat, E.Oğur ve M. Cihangiroglu “Bir olgu nedeniyle bilateral subdiyafragmatik kist hidatik”, 24. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri P-034, Ankara, 2003.

E53. Özdemir, H., M. Cihangiroğlu, A. Murat, F. Ersoy ve H. Artaş, “Tiroid nodülleri ince iğne aspirasyon biyopsilerinde iğne boyutları ve girişim sayısının karşılaştırılması”, 25. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri SB-074, Antalya 2004.

E54. İsayev, H., M. Parıldar, İ. Oran, M. Cihangiroğlu ve A. Memiş, “Masif aalt gastrointestinal sistem kanamalarında dijital subtraksiyon anjiyografinin tanı ve tedaviye katkısı”, 26. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri SB-057, Antalya 2005.

E55. Cihangiroğlu, M., Aziz M. Uluğ, Z. Fırat, A. Bayram ve N. Kabakçı, “MRG ile İntrakraniyal Arterlerin Değerlendirilmesinde 3TOF ve Kontrast Enhanced MRA’ nın Karşılaştırılması”, 27. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri SB-152, Antalya 2006.

E56. Uluğ, Aziz M., G. Karlıkaya, A. Bayram, Z. Fırat, M. Cihangiroğlu, C. Aykut-Bingöl ve İ.Kovanlıkaya, “ 3T MR Diffüzyon Tensör Görüntüleme ile Amyotropik Lateral Skleroz Tanısı”, 27. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri SB-158, Antalya 2006.

E57. Gürses, B., A. Kovanlıkaya, Z. Fırat, A. Bayram, N. Kabakçı, M. Cihangiroğlu ve İ. Kovanlıkaya, “3T MR ile Beyin İncelemelerinde T1 Kontrastının T1 Ağırlıklı İnversiyon Recovery, Gradient-Eko ve Spin-Eko Sekanslarının Karşılaştırılması”, 27. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri SB-159, Antalya 2006.

E58. Cihangiroğlu, M., A. Uluğ, Z. Fırat, A. Bayram, A. Kovanlıkaya ve İ. Kovanlıkaya, “Yüksek B Değeri (B 3000) ile Elde Edilen Diffüzyon Ağırlıklı Görüntülerin Standart B Değeri (B 1000) ile Karşılaştırılması”, 27. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri SB-161, Antalya 2006.

E59. Cihangiroğlu, M., N. Afşar, A. Uluğ, Z. Fırat ve A. Bayram, “İskemik İnfarktların Değerlendirilmesinde Yüksek B Değeri ile Diffüzyon Ağırlıklı Görüntülerin Etkinlikleri”, 27. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri SB-163, Antalya 2006.

E60. Kovanlıkaya, İ., A. Uluğ, H. Egel, , A. Bayram, Z. Fırat, A. Hamamcı ve M. Cihangiroğlu, “Güzel ve Kötü Mekan Resim Uyarıları ile Frontal Lobda Aktive Olan Alanların Değerlendirilmesi: 3T Fonksiyonel MRG Çalışması”, 27. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri SB-165, Antalya 2006.

E61. Kovanlıkaya, İ., G. Karlıkaya, A. Uluğ, A. Bayram, N. Afşar, Z. Fırat, M. Cihangiroğlu ve C. Aykut-Bingöl, “Dil Lateralizasyonunun 3T Fonksiyonel MRG ile Belirlenmesinde Kullanılan Paradigmaların Karşılaştırılması”, 27. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri SB-167, Antalya 2006.

E62. Akşit. Z., M. Cihangiroğlu, N. Kabakçı, A. Kovanlıkaya, B. Gürses ve İ. Kovanlıkaya, “Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografilerde Pulmoner Emboli Saptanabilirliğinin Değerlendirilmesi”,  27. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri PP-770, Antalya 2006.

E63. Gürses. B., N. Kabakçı, N. Soydan, Z. Fırat, T. Alp, A. Bayram, H. Akşit ve M. Cihangiroğlu, “Prostat Kanseri Tanısında Diffüzyon Tensör Görüntülemenin Rolü”, 28. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri SB-004, Antalya 2007.

E64. Gürses. B., N. Soydan, N. Kabakçı, F. Özkan, C. Öbek, H. Akşit ve M. Cihangiroğlu, “Testiküler mikrolitiazis zemininde gelişen granülomatöz enfeksiyon: Olgu sunumu”, 28. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri P-033, Antalya 2007.

E65. Gürses. B., N. Soydan, N. Kabakçı, L. Elemen, H. Akşit ve M. Cihangiroğlu, “Pediatrik olguda künt tramvaya bağlı duodenal hematom: Radyolojik tanı ve takip”, 28. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri P-034, Antalya 2007.

E66. Cihangiroğlu. M., B. Gürses, F.B. Yetimoğlu, N. Kabakçı, H. Akşit, Y. Koç ve İ. Kovanlıkaya, “Multıpl myelomda yaygın vücut tutulumu: Olgu sunumu”, 28. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri P-243, Antalya 2007.

E67. Kabakçı. N., H.Z. Akşit, B. Gürses, H.D. Kara, N.A. Selçuk, İ.D. Ekici, M. Cihangiroğlu ve Y. Koç, “Non-Hodgkin lenfomada adrenal ve meme tutulumu: Olgu sunumu”, 28. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri P-244, Antalya 2007.

E68. Akşit. H., N. Kabakçı, Y. Işık, B. Gürses ve M. Cihangiroğlu, “Myokard köprüsü tanısında çok kesitli bilgisayarlı tomografi: Retrospektif çalışma”, 28. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri P-428, Antalya 2007.

E69. Kabakçı. N., H.D. Kara, B. Gürses, H. Akşit, M. Cihangiroğlu ve F. Altıntaş, “Addüktör insersiyo avülziyon sendromu (thigh splints): MRG ile ayırıcı tanısı”, 28. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri P-505, Antalya 2007.

E70. Kabakçı. N.,  B. Gürses, F. Yetimoğlu, Y. Işık, H. Akşit, M. Cihangiroğlu ve A. Kovanlıkaya, “Kontralateral spondilolizise eşlik eden reaktif lamina sklerozu: Olgu bildirisi”, 28. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri P-508, Antalya 2007.

E71. Kabakçı. N.,  B. Gürses, Z. Fırat, H.D. Kara, M. Ünal, H. Akşit, M. Cihangiroğlu, A. Kovanlıkaya ve İ. Kovanlıkaya, “Periferal sinir patolojilerinde diffüzyon tensör görüntülemenin kullanımı”,  28. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri P-514, Antalya 2007.

E72. Kabakçı. N., F. Yetimoğlu, M. Cihangiroğlu, B. Gürses, H. Akşit ve Ö. Minareci, “Sinüs perikranii: Nadir bir kraniyal vasküler anomali”, 28. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri P-628, Antalya 2007.

E73. Fırat. Z., U. Türe, A. Bayram, M. Cihangiroğlu, B. Gürses, N. Kabakçı, A. Kovanlıkaya ve İ. Kovanlıkaya, “Sol frontal lob yerleşimli glial tümörü olan olgunun pre ve post operatif konuşma işlevlerine yönelik fonksiyonel MRG ile değerlendirilmesi ve yöntemin olgu prognozuna katkıları: Olgu sunumu”, Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri P-639, Antalya 2007.

E74. M. Cihangiroğlu, Ö. Kılıçkesmez, Z.Fırat, N.Gürmen.“ İntrakranyal anevrizmaların tanısında MRA tekniklerinin karşılaştırılması.” 29. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri SB-132, Antalya 2008.

E75. Ö.Kılıçkesmez, M. Cihangiroğlu, Z.Fırat,N.Taşdelen, D.Kara, N.Gürmen. “Korpus kallozum tutulumlu glial tümörlerde difüzyon tensör görüntüleme ve traktografi bulguları. 29. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri SB-110, Antalya 2008.

E76. D.Kara, M. Cihangiroğlu, Ö. Kılıçkesmez, N.Taşdelen, Z.Fırat, F.B.Yetimoğlu, U.Türe. “Glial tümörlerde yüksek(b 3000) ve düşük b değerili (b 1000) difüzyon ağırlıklı görüntüler ile ADC değerlerinin tümör gradelenmesindeki etkinliği. Poster sunumu”, 29. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri P-628, Antalya 2008.

E77. N.Taşdelen, F.B.Yetimoğlu, Ö. Kılıçkesmez, M.M. Cihangiroğlu, A.N.Gürmen. “Unilateral spondilolizise eşlik eden kontrolateral sklerozun BT ile belirlenmesi.” 29. Türk Radyoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri P-480, Antalya 2008.

E78. E. Onat, F. Mantar, M. Cihangiroğlu, A. İşgör, Ö. Yapıcıer. “BETHESDA’ ya göre raporlanan tiroid ince iğne aspirasyon biyopsilerinde sitolojik –histolojik korelasyon.” 24. Ulusal Patoloji Kongresi, Program Bildiri Özetleri PS-237, Trabzon 2014.

Sayfa Sonu

Daha fazla sayfa yok

Sonraki Sayfa