Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
ONLINE GÖRÜŞME
Whatsapp

Belli Başlı Sindirim Sistemi Hastalıkları


Reflü Hastalığı

Midenin asit içeriğinin yemek borusuna gelmesi halidir. Herkeste günde birkaç kez olabilir, normaldir. Daha sık olarak gerçekleşiyorsa reflü hastalığı söz konusudur. Göğüs kafesi kemiğinin arkasında yanma, ağıza acı-ekşi suyun ve bazen yemeklerin gelmesine yol açar. 
Asitin etkisiyle yemek borusunda iltihaba bağlı yangı, erozyonlar, ülserler, bazen de darlıklara neden olabilir. Yutak iltihabı (farenjit), ses tellerinin iltihabı (larenjit), ses bozuklukları ve inatçı öksürüğe yol açabilir.
Endoskopik inceleme yemek borusu, mide ve onikiparmak barsağının durumunu ve yemek borusunun mideyle birleştiği kısımda gevşeklik, açıklık ve fıtık olup olmadığını ortaya koyar. Mide asitinin yemek borusuna gelip gelmediğini gösteren başka incelemeler de mevcuttur.

Ülser

Asit ve sindirim enzimleriyle mide ve onikiparmak barsağının kendi dokusunu sindirmesi sonucu ortaya çıkan yara şeklindeki doku kaybıdır. Değişik büyüklüklerde olabilir. Dokulardaki yüzeysel tahribata erozyon, derin olanlarına ülser denilir.
Midede ve/veya onikiparmak barsağında olabilir. Ağrı ve yerine göre, bulantı, kusmaya neden olabilir.
Asitin fazla salgılanması, Helicobacter pylori adlı bakterinin varlığı, mide hücrelerinin savunma mekanizmalarının bozulması, bazı ağrı kesici ilaçların kullanılması ve sigara içimi bilinen en önemli etkenlerdir.
Rahatsız edici yakınmaları yanında kanamaya ve bazen delinmeye yol açabilir; kanama ve delinme yaşamı tehdit eden durumlardır. Mide çıkışının daralmasına yol açtığında yemeklerin ileri geçmesi engellenmektedir.
İleri yaşlarda daha çok kullanılan anti inflamatuar ağrı kesici ilaçlara bağlı olarak gelişen ülserlerde ağrı bulunmayabilir. Tanı ve tedavide en önemli yol gösterici gastroskopidir.

Dispepsi (Hazımsızlık, Sindirim Bozukluğu)


Toplumda oldukça yaygın olan bir durumdur. Yemekten sonra şişkinlik, dolgunluk, karın üst kısmında yanma ve ağrı yakınmalarının biri veya birkaçı birlikte olabilir. Bu yakınmalar birçok hastalıkta da karşımıza çıkabileceği için gastrit, ülser, kanser, safra sistemi ve pankreas hastalıklarının muayene, laboratuvar, ultrasonografi ve endoskopik yöntemlerle araştırılması gerekmektedir.

Kabızlık

Barsakların çalışma düzenin bozulmasına veya yolun daralmasına bağlı olarak dışkılamanın gecikmesidir. Uzun zamandır var olan kabızlık beslenme alışkanlıklarına, sistemik hastalıklara, kullanılan ilaçlara ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı olabilir.
Son dönemde ortaya çıkan kabızlık ve dışkılama alışkanlıklarındaki değişiklikler, kilo kaybı, karın ağrısı, dışkıyla kan gelmesi durumlarından biri veya birkaçı birlikteyse, bu kişiler gastroentereloglar tarafından değerlendirilmeli ve kolonoskopik incelemeye alınmalıdırlar.

İshal

Sık ve cıvık-sulu dışkılama halidir. 4 haftaya kadar devam eden ishaller genellikle mikrobik nedenlere bağlıdır. Daha uzun süren ishaller çölyak hastalığı (gluten enteropatisi), ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi kronik iltihabi barsak hastalıkları, iskemik kolit, pankreas hastalıkları, aşırı bakteriyel çoğalma, hipertiroidi ve sindirim sistemi kanserlerine bağlı olabilir.
Nedeni bulmak için muayene, laboratuvar incelemeeri ve endoskopik muayeneler gerekebilir.

* Türk Gastroenteroloji Derneği'nin web sayfasından yararlanılmıştır.

Gastroskopi ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için tıklayınız.

Bilgilendirme amaçlıdır.

Sayfa Sonu

Daha fazla sayfa yok

Sonraki Sayfa