Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
ONLINE GÖRÜŞME
Whatsapp

Biyokimya


İnsan vücudunun kimyasal yapısını ve meydana gelen kimyasal olayları inceleyen bilim dalıdır. Biyokimya bölümü laboratuvar çalışmalarına dayanmaktadır. Hastanelerin ve kliniklerin biyokimya laboratuarlarında hastalardan istenen tetkikler sonucunda alınan kan, idrar, dışkı, beyin-omurilik sıvısı örnekleri hastalıkların tanı aşamasında çok önemli bir role sahiptir.

Bilgilendirme amaçlıdır.

 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • ALP (ALKALEN FOSFATAZ)
 • 5 – Nükleo Tidaz
 • Total Protein
 • Globulin                                                                                                                                         
 • GGT
 • Albümin
 • Ürik Asit
 • Total Bilirubin
 • Direk Bilirubin
 • Indirek bilirubin
 • Amilaz
 • Lipaz
 • Kalsiyum
 • Iyonize kalsiyum
 • Fosfor
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Amonyak
 • Klorür
 • Magnezyum
 • Çinko

Diabet (şeker hastalığı) testleri

 • Açlık Kan Şekeri
 • Tokluk Kan Şekeri
 • HbA1C
 • İnsülin
 • İnsülin Antikoru (Adacık Hücre Antikoru)
 • Mikroalbüminüri
 • Fruktozamin

Lipid (Kan Yağları) testi

 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • VLDL
 • Lp(A)
 • Lipid Elektroforezi
 • Apolipoprotein A
 • Apolipoprotein B