Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
ONLINE GÖRÜŞME
Whatsapp

Cilt Lezyonları


Yaşanan yer ve fiziksel özelliklere göre değişen lezyon tipleri bulunmaktadır. Aynı yerde aynı kişilerde farklı zamanlarda görülebilen farklı birçok lezyon olabilir. Gözle görülebildikleri için muayene esnasında rahatlıkla tanısı konabilmektedir.

Lezyonlar üç tür olarak ortaya çıkmaktadır. Bu lezyon türleri şunlardır: Deri üstünde olanlar, derinin alt seviyesinde olanlar ve leke şeklindeki makül adı verilen lezyonlar.

Deri altı veya deri üstü olarak tabir edilen lezyonlar her yaştan herkeste görülebilmektedir. Kişinin bulunduğu ortamlarda bu lezyonların oluşmasında çok etkilidir. Stresten kaynaklanabildiği gibi genetik aktarımdan da faydalanmaktadır. Lezyonlar her ne kadar dış etkenler ile dolaylı müdahaleler ile oluşsa da bazen deri altına nüfuz eden yabancı madde veya kimyasallar nedeniyle de oluşmaktadır. Dış etkenlere bağlı olarak oluşan lezyonların izlerinin tamamen silinmesi mümkün olmayabilmektedir.

Deri Altı Lezyonlar

Leke (Makül) Lezyonları: Deri seviyesi ile aynı hizada ortaya çıkan makül lezyonlar genellikle deri ile aynı renkte olmaktadırlar. Yama olarak adlandırılan makül lezyonlar ise normal boyutlarda olan lezyonlardan daha büyük boyutlardaki lezyonlardır.

Makül lezyon olarak adlandırılan leke lezyonları dört ayrı türde ortaya çıkmaktadır. Bu türler şunlardır:

Damarlardan Kaynaklı Lezyonlar (Zona) : Damar darlığından dolayı oluşmaktadır. Anemi olarak adlandırılan lekelerdir. Zaman zaman damarlarda genişleme şeklinde de ortaya çıkabilmektedir.

Kanda Bulunan Elamanlardan Kaynaklı Maküller: Purpura olarak adlandırılan bu lezyon türünde eritrositlerin damar dışına çıkması ile deride oluşan oluşumlar söz konusu olmaktadır.

Derideki Pigmentten Kaynaklı Maküler: Hipopgmente, Depigmente, Hiperpigmentasyon, Melanin. Bu maküler tipleri derideki pigmentin azalması, artması, tamamen kaybolması veya farklı oluşumların oluşmasıyla meydana gelen pigment türleridirler.

Artifisiyel Maküller: Üst deri ve alt deride bulunabilmektedir. Genelde dışarda deriye bulaşan kimyasallar ile olmaktadır. Üstderide meydana gelen boya lekelenmeleri derinin yenilenmesi ile yok olabilirken alt deride oluşan lekeler genelde kalıcı olmaktadır. Dövmeleri kalıcı lezyonlara örnek verebiliriz. Yok olmaları için deri altına özel aletlerle müdahale edilmesi gerekmektedir.

Deri Üstü Lezyonlar

Deri üstü lezyonlar deri altı lezyonlara göre daha zararsız ve yok olabilen lezyonlardır. Papül, likenifikasyon, tüberkül, tümör, krut, keratoz, veziköl, bül, püstül şeklindedir. 

Bilgilendirme amaçlıdır.

Sayfa Sonu

Daha fazla sayfa yok

Sonraki Sayfa