Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
ONLINE GÖRÜŞME
Whatsapp

COVID-19 Sonrası Check-Up Paketi


BÖLÜM TETKİK ADI
LABORATUVAR Hemogram
Sedimentasyon
CRP
Ferritin
D-dimer (FDP)
Üre
Kreatinin
CK (Kreatin Kinaz)
CK-MB
GGT (Gamma Glutamil Transferaz)
Troponin I
Alkalen Fosfataz (ALP)
LDH(Laktat Dehidrogenaz)
SGPT (Alanin aminotransferaz - ALT)
SGOT (Aspartat transaminaz - AST)
25-Hidroksi Vitamin D
Kalsiyum (Ca)
Vitamin B12
Çinko
Magnezyum (Mg)
Pro-BNP(Pro-Brain Natriuretic Peptide), BNP (Brain Natriuretic Peptide)
Prokalsitonin
RADYOLOJİ İŞLEMLERİ Akciğer grafisi P.A. (tek yön)
KARDİYOLOJİ EKO (Transtorasik ekokardiyografi)
EKG (Elektrokardiyogram)
DOKTOR MUAYENELERİ Göğüs Hast. Muayenesi 

Bilgilendirme amaçlıdır.

Sayfa Sonu

Daha fazla sayfa yok

Sonraki Sayfa