Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
ONLINE GÖRÜŞME
Whatsapp

Datscan


DaTSCAN Nedir?

Nükleer Tıp Kliniğimizde, Parkinson hastalığı ayırıcı tanısında, DATSCAN / I -123 IOUFLUPANE tetkiki ile beyin SPECT görüntülemesi yapılmaktadır. Datscan özellikle yürüme ve hareket problemleri, denge, tremor ve koordinasyon kaybı semptomlar gösteren kişilerin Parkinson hastalığının beyin belirtilerini inceleme amacıyla kullanılmaktadır. Bu görüntüleme yöntemi, vücudun hareket kontrol sisteminde yer alan dopamini geri dönüştürmeye yardımcı olan dopamin taşıyıcılarını değerlendirmeyi amaçlar.

 

 

Datscan, Parkinson hastalığı ayırıcı tanısında, beyinde striatum bölgesindeki fonksiyonel dopaminerjik nöron terminallerindeki kayıplarını tespit etmek amacıyla nükleer tıp bölümünde yapılan bir görüntüleme yöntemidir. Özellikle yürüme ve hareket problemleri, denge, tremor ve koordinasyon kaybı gibi Parkinson hastalığı belirtileri gösteren hastalarda doğru tanı amacıyla kullanılmaktadır. İdiopatik Parkinson hastalığı, parkinsonizm ve esansiyel tremor ayırıcı tanısında endikedir. 
Parkinson hastalığı ve Parkinson plus sendromlarını ayırt edemez.

DaTSCAN’in diğer görüntüleme yöntemlerinden farkı nedir?

DatSCAN vücudun hareket kontrol sisteminde yer alan dopamini geri dönüştürmeye yardımcı olan dopamin taşıyıcılarını değerlendirmeyi amaçlar. DatSCAN ile;

• Striyatal dopamin taşıyıcı geri alım bölgesine seçici olarak bağlanır, böylelikle fonksiyonel dopaminerjik nöronlar için biyobelirteç görevi görür.
• DatSCAN ile yapılan SPECT görüntüleme ile Nigrostriyatal dejenerasyon içeren Parkinsonien sendromlar (PS), hareket bozukluğunun nigrostriyatal dejenerasyon içermediği esansiyel tremor (ET) arasında net bir görsel ayrım sağlanır.
• DaTSCAN ile erken ve doğru tanı, optimum hasta yönetimini mümkün hale getirir.

DaTSCAN

IOFLUPANE I-123 Nedir?

DaTSCAN, Parkinson sendromlarından şüphelenilen hastaların değerlendirilmesinde yardımcı olmak için tek foton emisyonlu bilgisayarlı (SPECT) beyin görüntüleme yöntemiyle striatal dopamin taşıyıcı görselleştirmesi için endike olan bir radyofarmasötiktir. Beyin görüntülerinin gama kamera ile tespit edilmesini sağlayan Ioflupane I-123 maddesidir.

DaTSCAN çekimi nasıl yapılır?

DaTSCAN'daki aktif madde, Ioflupane (I-123), iyot kimyasal elementinin bir radyoaktif formu olan I-123 (İyot-123) ile etiketlenmiş, Ioflupane adlı bir maddeyi içeren bir radyofarmasötiktir. Ioflupane, beyin alanındaki striatum adı verilen bölgede dopaminin taşınmasından sorumlu olan yapılara bağlanır. Bağlantı, radyoaktif İyot-123'ü tespit SPECT (tek foton yayan bilgisayarlı tomografi) adı verilen özel bir tanısal görüntüleme tekniği kullanılarak görselleştirilebilir. Dopamin içeren (tipik olarak Parkinson hastalığında görülen) sinir hücrelerinin kaybı varsa, DaTSCAN bağları büyük ölçüde azalır ve bu etki taramada görüntülenir.

DaTSCAN parkinson harici başka hastalıkların tanısında da kulanılır mı?

Demans sendromları önemli bir sağlık problemi haline gelmekte olup bu hastalığın alt tiplerinin ayrıcı tanısı, yapılacak tedavi açısından önem arz etmektedir. DaTSCAN, Alzheimer hastalığı ve Lewy cisimcikli demansın ayırıcı tanısında kullanılmaktadır. Ayırcı tanıda yüksek oranda özgüllük ve duyarlılığa sahiptir.

Bilgilendirme amaçlıdır.

Sayfa Sonu

Daha fazla sayfa yok

Sonraki Sayfa