Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
ONLINE GÖRÜŞME
Whatsapp

Kapsamlı Plus Kadın Check - Up Paketi


GENEL DAHİLİYE PANELİ

-Glukoz

-SGOT (Aspartat transaminaz-AST)

-SGPT (Alanin aminotransferaz -ALT)

-Folik Asit

-Vitamin B 12

-25-Hidroksi Vitamin D

-Bun (Üre Nitrojeni)

-Kreatinin

-Ürik Asit

-CRP

-Serbest T4

-Total T3

-Demir 

-ANTİ TPO

-HOMA IR

-Hba1c

-GGT

-Hemogram

-Sedimantasyon

KARDİYAK TEST PANELİ

-Total Kolestrol

-Trigliserit

-HDL Kolesterol

-LDL Kolesterol

-EKG

-EKOKARDİYOGRAFİ

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM PANELİ

-Tam idrar Tetkiki

-Gaitada Gizli Kan 

-Servikal veya vajinal sitoloji (PAP smear testi)

-TSH

-CEA

BULAŞICI HASTALIKLAR PANELİ

-HBSAG

-Anti-Hbs

-Anti-Hıv 

RADYOLOJİ İŞLEMLERİ

-Akciğer grafisi P.A. (tek yön)

-Abdomen US, tüm

-Kemik Dansitometresi

-Meme Usg 

-Tomosentez Mammografi

-Tiroid USG

DOKTOR MUAYENESİ

-Dahiliye Muayene

-Kadın Doğum Muayene

-Kardiyoloji Muayene

-Ağız ve Diş Muayene

-Diyetisyen Görüşme

Bilgilendirme amaçlıdır.