Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
ONLINE GÖRÜŞME
Whatsapp

Karaciğer Elastografi Ultrason İncelemesi


Karaciğer elastografi incelemesi, özellikli ultrason cihazı ile uzman bir radyolog tarafından yapılan işlemde; probdaki ultrasonik dönüştürücü karaciğer dokusuna düşük frekanslı (50 MHz) ve amplitüdlü titreşimler gönderir.

Bunun sonucunda oluşturulan elastik dalga (enine dalga; shear wave) doku içerisinde çoğalarak yayılır. Dalganın iletim hızı içinden geçtiği dokunun esnekliği (elastisitesi) ile ilişkilidir.

Sertlik (stiffness) arttıkça dalganın yayılım hızı artar, bu hız probdaki dedektör ile saptanır, kilopaskal (kPa) cinsinden ifade edilir ve karaciğerdeki fibrozis (siroz-siroz başlangıcı) miktarını ve derecesini biyopsiye güçlü bir alternatif olarak sayısal verilerle  radyasyon içermeyen ve invaziv olmayan herhangi bir risk taşımayan bir yöntemle yansıtır.

Transient US Elastografi Dereceleri

Transient us elastografi (fibroscan), sıklıkla karaciğer yağlanması veya karaciğer enzim yüksekliği nedeniyle takip edilen olgularda başvurulan bir yöntemdir.Tetkik için olgularda en az 6 saat açlık gerekmektedir.

Dereceleri;F1: fibrozis yok; F2:önemli derecede fibrozis; F3:ciddi derecede fibrozis; F4:siroz şeklindedir.

Detaylı bilgi ve hızlı Elastografi randevusu için;  

444 54 33 çağrı merkezimiz yada

Whatsapp hattımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 

Elastografi

Lifemed Tıp Merkezi bir tıp merkezi olmasının yanı sıra ileri görüntüleme ve tanı merkezi olarak da hizmet vermektedir. Kadıköy bağdat caddesindeki merkezimizde ileri teknoloji cihazları ile üstün hizmet ve yüksek hasta memnuniyeti prensibiyle, sağlık sektöründe uzun yıllardır hizmet vermektedir. 

Fibroscan Nedir?

Fibroscan; yumuşak dokuların elastisitesini sayısal olarak ölçen invaziv olmayan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir.

Elastografi Nedir?

Elastografi, vücudumuzdaki organların ve diğer yapıların sertliğini belirlemeye yardımcı olan, invazif olmayan bir tıbbi görüntüleme tekniğidir. En çok karaciğerinizi değerlendirmek için kullanılır. Karaciğer hastalığı, sert skar dokusunun (fibroz) birikmesine neden olabilir . Karaciğer fibrozu olan kişiler her zaman semptom yaşamazlar. Tedavi edilmeden bırakıldığında, karaciğer fibrozu siroz adı verilen daha ciddi bir duruma ilerleyebilir. Karaciğer hastalığını olup olmadığını değerlendirmek için biyopsi yerine elastografi kullanılabilir.

Elastografi; fibroscan, manyetik rezonans görüntüleme ve ultrasonografi (sonoelastografi) gibi cihazlarla yapılmaktadır. Günümüzde tetkik maliyeti, süresi ve kolay tekrarlanabilirliği sayesinde sonoelastografi ön plana çıkmaktadır.

Elastografinin bazı yaygın kullanımları nelerdir?

Elastografinin karaciğerde kullanımı;

 • Karaciğer hastalığının ne kadar şiddetli olduğunu tespit etmede ve değerlendirmede
 • Tedavi kararlarını yönlendirmede
 • Tedaviye yanıtı izlemede
 • Karaciğer hastalığına bağlı komplikasyonların risklerini tahmin etmeye yardımcı olur.

Elastografi ayrıca; meme, tiroid, lenf nodu ve prostat gibi diğer organlardaki lezyonları değerlendirmek için de kullanılır. Aynı zamanda kasların ve tendonların durumunu değerlendirmek için de kullanılır.

Karaciğer Elastografisi Nasıl Yapılır?

Karaciğer için Shear Wave Elastografi yöntemi kullanılmaktadır. En az 2 saat açlık sonrası, hasta supin (sırt üstü) pozisyonda, sağ kol baş üzerine doğru uzatılarak, interkostal (kaburgalar arasından) yaklaşımla, ultrason probuyla, karaciğerin esnekliğini ölçerek yapılır. Ölçümler esnasında, hastanın solunum yapmaması ve hemen öncesinde de derin soluk almaması istenilir. Ölçümler bir kaç defa tekrarlanıp, değerlerin ortalaması alınır. Tetkik yaklaşık 10 dakika sürer. Mümkün oldukça tekrarlayan kontrol ölçümlerinin aynı açlık süresi sonrası, aynı pozisyonda ve aynı bölgeden yapılması önerilmektedir.

Karaciğer Elastografisinde faydalar ve riskler nelerdir?

 • Eadyasyona maruz kalmayı içermeyen invaziv olmayan görüntüleme teknikleridir
 • Diğer görüntüleme testlerinden daha erken, fibroz gibi karaciğer hastalığını tespit edebilir
 • Karaciğer biyopsisi ihtiyacını ortadan kaldırabilir
 • Biyopsiye göre karaciğerin daha büyük bir bölümünü değerlendirir
 • Karın içinde sıvı birikmesi gibi bazı karaciğer komplikasyonlarını tahmin etmeye yardımcı olabilir.
 • Standart tanısal ultrasonun insanlar üzerinde bilinen zararlı etkileri yoktur.

Karaciğer Elastografinin sınırlamaları nelerdir?

US elastografi şu hastalarda tavsiye edilmez:

 • Karın içerisinde belirgin asit sıvısı bulunması , obezite ve doku yapısının uygun olmaması, bu karaciğere titreşim göndermeyi engelleyebilir.
 • Dar aralıklı kaburgaları olan hastalarda US elastografi yapmak mümkün olmayabilir. Doğru sonuçlar elde etmek için probun karaciğere mümkün olduğunca yakın yerleştirilmesi gerekir.
 • Solunum tutturamama veya hasta hareketlerini durduramama durumlarında
 • Karaciğer konjesyonuna neden olan kalp hastalığı ve akut hepatit varlığında , karaciğer sertliğinde ayrıca  artma olduğundan bu süreçler esnasında inceleme yapmak doğru değerlendirme için uygun değildir.

Tiroid Nodülleri, Meme ve Yüzeyel Doku Kitlelerinde Elastografinin Yararları  Nedir?

Tiroid bezi nodüllerinin, memenin ve yüzeyel dokuların kitle lezyonlarının sertlik derecesi ya da çevre dokuyla kıyaslandığında sertlik oranı Shear Wave  Elastografi ve Strain Elastografi yöntemleri ile değerlendirilebilmektedir.

Tiroid nodülleri, meme ve yüzeyel doku kitlelerinin ultrasonografi ve renkli Doppler ultrasonografi kriterlerine göre kötü huylu olanlarının bazılarında, biyopsi kararı vermeden önce lezyonun elastografi ile elde edilen bulgular ile birlikte değerlendirilmesi  biyopsi kararını engelleyebilir.

Shear Wave  Elastografi ile BI-RADS kategori 4a lezyonların yaklaşık %90’ nı doğru bir şekilde BI-RADS kategori 3'e indirgenebilir ve biyopsi önlenebilir.

Karaciğer dışı diğer Elastografi incelemelerinde Herhangi Bir Ön Hazırlık Gerekli midir?

 • Tiroid ve meme gibi yumuşak doku incelemeleri için ise ön hazırlık gerekmemektedir.
 • Tiroid bezi, meme ve yüzeyel dokulara Yönelik Elastografide normal ultrasonografi incelemesinden hiçbir farkı yoktur. Yalnızca ölçüm esnasında hastanın hareket etmemesi ve derin nefes almaması gerekmektedir.

Bilgilendirme amaçlıdır.