Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
ONLINE GÖRÜŞME
Whatsapp

Maxi Erkek paketi


GENEL DAHİLİYE PANELİ

-Glukoz

-SGOT (Aspartat transaminaz-AST)

-SGPT (Alanin aminotransferaz -ALT)

-Folik Asit

-Vitamin B 12

-25-Hidroksi Vitamin D

-Ürik Asit

-CRP

-Hemogram

-Sedimantasyon

-Gaitada Gizli Kan

-Hba1c

-GGT

-Alkalen Fosfataz (ALP)

-LDH(Laktat Dehidrogenaz)

-CEA

-Ferritin

-Demir 

HORMON PANELİ

-TSH

-Serbest T3

-Serbest T4

ÜROLOJİ PANELİ

-Psa Serbest

-Psa Total

-Tam idrar Tetkiki

-Üre 

-Kreatinin

-Total Testosteron

-Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG)

KARDİYAK TEST PANELİ

-Total Kolestrol

-Trigliserit

-HDL Kolesterol

-LDL Kolesterol

-EKG

-EKOKARDİYOGRAFİ

BULAŞICI HASTALIKLAR PANELİ

-HBSAG

-Anti-Hbs

-Anti HCV

-Anti-Hıv 

RADYOLOJİ İŞLEMLERİ

-Akciğer grafisi P.A. (tek yön)

-Abdomen US, tüm

-Kemik Dansitometresi

-Tiroid USG

-BT anjiografi, Koroner arterler ve 3 boyutlu görüntüleme

-Beyin MR

-Panoramik Röntgen

DOKTOR MUAYENESİ

-Dahiliye Muayene

-Kardiyoloji Muayene

-Üroloji Muayene

-Ağız ve Diş Muayene

-Diyetisyen Görüşme

Bilgilendirme amaçlıdır.

Sayfa Sonu

Daha fazla sayfa yok

Sonraki Sayfa