Lifemed Tıp Merkezi
Sizi Arayalım

Odyometri


Odyometri Testi Nedir?

İşitme testleri olarak bilinen odyometri testleri, Kulak - Burun - Boğaz polikliniğinde, hastaların işitme seviyelerinin ölçülmesi amacıyla yapılan testlerdir. Özellikle kulaktaki iltihap, işitme problemleri, çınlama gibi şikayetleri bulunan hastaların tanı ve tetkik sürecinde de tercih edilen odyometri, tedavi planlamasında da sıklıkla uygulanan bir yöntemdir. Testler, hastanın ses yalıtımlı bir oda içerisinde, odyometrist eşliğinde, mikrofon ile iletişimi temel alınarak gerçekleştirilir. Ortalama yirmi dakikada tamamlanan odyometri testinde uygulama sonucuna göre hastanın kullanacağı cihaz belirlenmektedir.

Odyometri testlerini 4 farklı grupta toplamak mümkündür;

  • Saf Ses Odyometri
  • Konuşma Odyometrisi
  • Akustik Refleks Ölçümü
  • Timpanometri

Saf Ses Odyometri : Kulağın farklı frekanslardaki sesleri duyma eşiğinin belirlenmesi amacıyla yapılan saf ses odyometrisi, ses geçirmeyen bir kabinde kulaklık ile yapılmaktadır. Hasta sesi duyması halinde butona basar, bu sayede işittiği sesin seviyesi tespit edilmiş olur. İşitme kaybının belirlenmesi için hava ve kemik yolu ölçümleri tercih edilmektedir. Kemik yolu iç kulak, hava yolu ise kulak kepçesinden beyine kadar uzanan işitme yollarının durumu hakkında bilgi edinmeyi sağlar. Saf ses odyometride bu iki tip ölçüm aracı kullanılmaktadır. Elde edilen sonuç hastanın işitme kaybının sensörinöral işitme kaybı mı yoksa iletim tipi işitme kaybı mı olduğunu gösterir. Bazı hastalarda her iki tip işitme kaybı mevcut olabilmektedir. Bu tip bir işitme kaybına mikst tip işitme kaybı adı verilir. Saf ses odyometri, hastanın işitme kaybının desibel olarak belirlenmesini sağlar.

Konuşma Odyometrisi : İnsan sesinin bir uyarıcı olarak kullanıldığı (stimulus) ve bu sese kulağın gösterdiği reaksiyonu tespit etmek amacıyla yapılan odyometri testidir. 4 ana aşamadan oluşur;

  • Konuşmayı Alma Eşiği : Hastanın saf ses odyometrisi için elde edilen ses ortalamasının ortalama 10 - 15 dB üzeri 3 heceden oluşan 6 kelimeyi tekrar etmesi şeklinde yapılan ölçümdür. Eğer hasta kelimelerin tamamını doğru olarak tamamlayabilirse dB oranı azaltılır. Bu adımı da başarıyla geçmesi halinde dB yeniden azaltılır. Hastanın verdiği yanıtlarda %50'nin altına düşmesi halinde bir önceki aşamada elde edilen sonuç konuşmayı alma eşiğinin derecesini göstermektedir.
  • Konuşmayı Ayırt Etme : Hastaya konuşmayı alma eşiğinde elde edilen sonucun üzerine ortalama 25 - 40dB daha eklenerek tek heceli 25 kelimeden oluşan bir liste verilmektedir. Doğru ve yanlış kelimeler %4 oranıyla çarpıldıktan sonra elde edilen sonuç konuşmayı ayırt etme derecesini gösterir.
  • Rahat Dinleme Eşiği : Hastanın konuşmayı alma eşiği ile rahatsız edici ses seviyesi arasında kalan kısmına dair sonuç, rahat dinleme eşiği olarak tanımlanır.
  • Rahatsız Edici Seviye : Hastanın ölçüm sırasında işittiği sesten rahatsızlık duyduğu seviyedir. 

Akustik Refleks Ölçümü : İnsanlarda 70 dB'nin üzerindeki sesler kulaktaki stapes kasında kasılmalara neden olur. Akustik refleks olarak tanımlanan bu kasılmalar, ipsilateral ve kontralateral (kulağa verilen uyarının aynı kulakta gösterdiği reflekse ipsilateral, karşı kulakta gösterdiği refleks ölçümüne kontralateral adı verilir) yol ile gerçekleşmesinden ötürü her iki kulağın da sinir sistemi üzerindeki bütünlüğünün değerlendirilmesini mümkün kılar. Akustik refleks ölçümünde orta kulak patolojileri incelenir. Genellikle erken yaşta işitme kaybı (özellikle bebeklerde) tespitinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bir ölçümdür.

Timpanometri : Orta kulak basıncının ölçülmesi için yapılan bir ölçümdür. Kulak zarında herhangi bir çökme olup olmadığı da timpanometri ile belirlenmektedir. Özellikle orta kulak iltihabı ve geniz eti şikayetlerinde tercih edilmektedir.