Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
Sizi Arayalım

Tansiyon Holter


Tansiyon holter; hastaların tansiyonlarını gün boyu sık aralıklarla ölçerek; uykuda, dinlenirken ve aktif haldeyken tansiyon ve nabız sayısını kaydeden bir cihazdır.

Tansiyon holter takibi için, küçük bir cihaz hastaya takılarak, manşonu kola sarılır ve kişi normal günlük yaşantısına döner. 24/48 saat sonra cihaz çıkarılır ve kaydedilen bilgiler bilgisayarda değerlendirilerek, kişinin tansiyon profili ortaya çıkarılmış olur. Bunun sonucuna göre hastanın tanısı kesinleştirilir ve uygun tedavi düzenlenir.

Klinikte;

  • “Beyaz önlük hipertansiyonu” denilen ve doktor yanında ve hastanede tansiyonu yükselen hastaların günlük hayattaki kan basıncını gözlemleyerek tanı koymada,
  • Yakınmalarından hipertansiyon olabileceği düşünülen ancak sık ölçüm yapamayanlarda tanı koymada,
  • Hipertansiyonu olan hastaların, gün içinde ve uykuda, iş ve ev hayatlarında tansiyonlarının hangi değerlere ulaştığını saptayarak tedavi planlamada,
  • Verilen antihipertansif tedavinin etkisini gözlemlemede,
  • Diyabet gibi bazı sistemik hastalıklarının kan basıncına etkisini araştırmada kullanılır.
  • Hazırlık gerekmez. Ancak rahat ölçüm yapılması için bol kollu ve önden açık bir gömlek giyilmesi istenir.
  • Kullandığınız ilaçları, dozlarını ve hangi saatlerde içtiğinizi belirtmelisiniz.

Ambulatuvar Kan Basıncı Ölçümü: Otomatik, elektronik ve bilgisayar bağlantılı bir aygıt ile hastanın kan basıncının gezip dolaşırken sürekli ölçülmesi ambulatuvar kan basıncı izlemi olarak adlandırılır. Aygıt genel bir uygulama olarak gündüz 15–30 dakikada bir, gece ise 60 dakikalık aralarla ölçüm yapacak şekilde programlanır.
Ambulatuvar kan basıncı ölçümü, evde ve tıp merkezinde yapılan kan basıncı ölçüm sonuçlarının uyuşmadığı, kan basıncı yüksekliğinin sınırda saptandığı, hipertansiyona karşı uygulanan tedavinin yeterli olup olmadığının bilinmek istendiği durumlarda uygulanması önerilen bir yöntemdir.

Detaylı bilgi için randevu alabilir veya 0850 222 54 33 çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilendirme amaçlıdır.