Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
ONLINE GÖRÜŞME
Whatsapp

Yara Bakım Ünitesi


Yara Bakım Ünitemiz

 • Yara Bakım Ünitemiz” uzman ekibimiz ve güncel yara bakımı yaklaşımları ile tıp merkezimizde veya kendi
  evinizde hizmet vermektedir.
 • Yara bakımı, holistik (bütüncül) sağlık yaklaşımıyla birlikte,multidisipliner (birçok uzmanlıklar arası) çalışma gerektiren bir alandır.
 • Yarayı oluşturan sebeplerin tedavisi tamamlanmadıkça yara iyileşmesi güç ve zaman alan bir durumdur.
 • Dört haftayı geçen bir sürede iyileşmeyen veya iyileşme belirtisi göstermeyen tüm yaralarda yara bakımı ünitesine başvurulmasını öneririz. Yaranın neden iyileşmediğinin araştırılması, altta yatan sebeplerin tedavisinin tamamlanması, yara bakım protokolünün yaraya uygun yöntem ve özellikli yara bakım ürünleri ile yürütülmesi ile yara iyileşmesi sağlanır.

 Evde yara bakımı hizmeti için;

çağrı merkezimiz 444 54 66  ya da 

Whatsapp ile iletişime geçebilirsiniz.

Evde yara bakım hizmeti için ayrıntılı bilgiyi buradan alabilirsiniz.

Yara Bakım


Ekibimiz

 • Genel Cerrahi Uzmanı
 • İç hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı
 • Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
 • Dermatoloji Uzmanı
 • Uzman Hemşire (cerrahi hastalıkları hemşireliği ve yara bakımı)
 • Gerektiğinde diğer tüm uzmanlık alanlarımız

Yara Nedir? Nasıl İyileşir?

Yara, cilt ve diğer dokuların bütünlüğünün bozulmasıdır. Cildimizde kaza, sıcak soğuk gibi fiziksel etkilerle gelişen sıyrık, yüzeyel kesiler, küçük yanıklar, güneş yanıkları günlük yaşamdan hepimizin bildiği kısa sürede iyileşen yara örnekleridir. Bunlar dışında büyük ameliyat yaraları, dolaşım bozukluğu ile oluşan yaralar, enfeksiyon (mikrop) kapmış yaralar, büyük yanıklar ise özel bakım gerektiren ve iyileşmesi zaman alan yaralardır.

Yara iyileşmesi 3 aşamada gerçekleşir:

 • İnflamatuar (iltihap) aşaması: 0-5 gün  sürer; Hafif kızarıklık, kabarıklık görünümü vardır.
 • Proliferatif (hücre çoğalması) aşaması: 5 gün- 3 hafta arası sürer, renk değişikliği, kaşıntı, gergin cilt, yara kenarlarından yaranın merkezine doğru iyileşme görülür.
 • Remodelling (yeniden şekillenme) aşaması: 3 hafta- yıllar arası sürer, kabarıklık, hafif iz görünümü,  renk koyuluğu veya açıklığı şeklinde görülür. Genellikle 2 yılda yara son şeklini alır.

Kaynakça: yarabakimidernegi.org

Yara bakım hizmetimiz hakkında daha fazla bilgi almak için 0850 222 54 33 çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilir veya bilgi formumuzu doldurabilirsiniz.
 

Bilgilendirme amaçlıdır.

Bu tür yaraların sebeplerinin iyi araştırılması gerekir,  sebep ortadan kaldırıldığında yara bakımı veya cerrahi müdahale ile yaraların iyileşmesi sağlanabilir.

Radyasyon yüksek maruziyeti sonucu oluşan yaralardır. Genellikle radyoterapi (ışın tedavisi)gören hastalarda yara bakımı yapılmadığı takdirde doku kayıpları ve enfeksiyonlara neden olabilir.

Venlerin (toplardamarların) kalbe kan dönüşünü sağlayan bacak veya kol damarlarındaki dolaşımının bozulmasıyla gelişen yaralardır. Kronik venöz yetmezliğin gelişimi genetik,venöz hipertansiyon, cinsiyet, hamilelik, geçirilmiş ventrombozu (pıhtı ile tıkanma), varisler, şişmanlık, hareketsizlik, adale yetmezliği, yan hastalıklar gibi sebeplere bağlıdır.

Venöz yetmezliğin belirtileri:

 • Bacakta ağrı,sızı, şişlik,
 • Bacak cildinde renk değişikliği, morarma, pullanma,kaşıntı, yanma,ağırlık ve dolgunluk hissi
 • Gece krampları
 • Orta derecede bacakları yükseltip istirahatle şikayetlerin azalması, venöz yetmezlik belirtilerini düşündürür.

Venöz yaralar dolaşım döngüsünün düzeltilmesine yönelik ilgili uzmanlık alanlarının müdahalesi ve profesyonel yara bakımı ile iyileşebilir veya kontrol altına alınabilir.

Vücutta özellikle bacak ve ayaklardaki kanlanmayı sağlayan dolaşımın bozulması sonucu gelişen yaralardır.Periferik arter hastalığı, Burger hastalığı, dolaşımı bozan yan hastalıklar arteryel yetmezlik yaralarına sebep oluşturur. Kollarda ve ellerde de dolaşımsal sebeplerle yara açılabilir. Dolaşım bozukluğunun sebepleri yara iyileşmesini olumsuz yönde etkiler.

Arteryel yetmezliğin belirtileri:

 • Bacak ağrısı, yürüdükçe baldır bölgesinde ağrı oluşur, istirahat edince geçer
 • Huzursuz bacak(restlessleg): Geceleri uyanıp bacakları yataktan aşağı sarkıtma ihtiyacı
 • Ayakta kızarıklık, özellikle sabah saatlerinde görülen şişlik, vs.

 Çeşitli uzmanlık alanlarının bir arada yaklaşımı ile yara bakımı ve takibi yapılır. Arteryel yetmezliğin giderilmesive yara bakımı ile iyileşme /yaranın kontrolü sağlanabilir.

Diyabet hastalığının kontrol edilememesinin uzun vade sonuçlarından biri olarak gelişen, özellikle ayaklarda gözlenen diyabetik ayak / ülser olarak tanımlanan, iyileşmesi güç yaralardır. Diyabet hastalığı kontrol altında tutulmadığında; enfeksiyona yatkınlık, göz, böbrekler, damarlar ve sinir hücrelerinde kayıp ya da hasarlarla seyreder. Diyabetik ülserler, ilgili uzmanlık alanlarının birlikte çalışması ile kontrol altına alınabilir. Yara bakımı ile dokulardaki kayıplar önlenebilir. Enfeksiyon kontrolü sağlanabilir. Diyabet hastalarının cilt bütünlüğünün korunması özel bakım gerektirir.

Basınç Yarası / Basınç Ülseri / Dekübitis / Yatak Yarası

Bir bölgenin uzun süreli veya aralıksız basınca maruz kalması, sürtünmeye maruz kalması gibi sebeplerle gelişen yatak yarası adıyla da bilinen, özellikle kemik çıkıntıların olduğu bölgelerde görülen yaralardır.

Genellikle hareket kabiliyeti azalmış ya da tamamen kaybolmuş (yatağa bağımlı) hastalarda görülür. Kuyruk sokumu, kürek kemikleri, kalça yumuşak dokuları, dirsekler, topuklar, ayak parmakları, sırt üstü uzun süre yatan hastalarda başın arka tarafı, yan yatan hastalarda kulaklar, omuz başı, leğen kemiği çıkıntısı, diz, ayak bileği çıkıntısında görülebilir.

İyi bir tedavi, hemşirelik bakımı ve özel yara bakımı ile iyileşme sağlanabilir.

Beklenen sıra ve zaman içerisinde iyileşemeyen,yapısal ve fonksiyonel bütünlüğü sağlanamayan yaralardır. Geç veya güç iyileşme sağlanır. 6-8 haftada iyileşmeyen ya da 4 haftada hiçbir iyileşme belirtisi göstermeyen yaralar olarak da tanımlanabilir. Aslında kronik yaralar hastalık veya sağlığı bozan olaylar sonucu olarak gelişir. Nedene yönelik tedavilerin ilgili hekimlerin direktifleri doğrultusunda, yara bakımlarının eş zamanlı gerçekleşmesi yara iyileşmesinin en önemli gerekliliğidir.

Kronik yaralarda iyileşmeyi geciktiren altta yatan bir neden bulunur:

 • Damar ve dolaşım problemleri
 • Sinir sisteminin duyu algılama bozuklukları
 • Diyabet (Şeker Hastalığı)
 • Yarada gelişen enfeksiyon
 • Bası ( yatağa bağımlı hastalarda olduğu gibi yaranın devamlı basınca maruz kalması)
 • Dokuların beslenme bozuklukları
 • Hastanın mevcut diğer ağır hastalıklarının vücut direncini düşürmesi, kansızlık, aşırı zayıflama, beslenememe, vitamin ve mineral eksiklikleri, bağışıklık sisteminin etkilenmesi…
 • Radyasyon hasarı (Işın tedavisi alan hastalar)

Akut yaralar çok özel bakım gerektirmeyen, beklenen kısa sürelerde iyileşebilen yaralardır. Ancak kronik yaralar, profesyonel sağlık ekiplerinin uzun süreli emek ve bakımı olmadan iyileşmeyen hatta çoğunlukla daha da kötüleşen yaralardır. Yara bakım ekibimiz her tür yara bakımını yapmaktadır, özellikle kronik yaralar yoğun uğraşı alanımızdır.

Belli bir anatomik ve fonksiyonel bütünlük içerisinde, belli sıra, kısa zaman ve düzen içerisinde iyileşmesi beklenen yaradır.

Tek seferlik yaralanma bağlıdır. Akut yaranın, belli zaman aralığında yara iyileşmesi aşamalarından geçerek olduğu yerde cilt bütünlüğü içerisinde iyileşir.


Yara Bakım Ünitesi İle İlgili Yazılar