Lifemed Tıp Merkezi
Sizi Arayalım

EEG Nasıl Çekilir?


EEG Nasıl Çekilir?


Kayıt öncesinde elektrotların yerleşimi önemli bir hazırlık aşaması teşkil etmektedir. EEG yaklaşık olarak

Kayıt öncesinde elektrotların yerleşimi önemli bir hazırlık aşaması teşkil etmektedir. EEG yaklaşık olarak yirmi üç tane mini elektrotun bir jel ile saçlı kafa derisine yerleştirilmesi ile gerçekleşir ve alınan veriler bilgisayara aktarılır. Bilgisayarda beynin elektriksel aktivitesi kaydedilir ve bu EEG olur.

EEG temelde tamamen zararsız ve ağrısız bir yöntemdir. Her yaştaki kişiye EEG rahatlıkla çekilebilir. Radyasyon üreten bir yapısı yoktur ve aynı zamanda beyne hiçbir zarar vermez. EEG yöntemi ile incelenecek olan kişi çekim süresince sakin bir şekilde oturmalı ya da yatmalıdır.  Kaliteli bir kayıt için hastadan farklı bir şey istenmediği sürece hastanın gözleri kapalı olmalı, çene ve boyun kasları gevşek tutulmalıdır. Kısacası EEG teknisyeni ne diyorsa hasta onu yapmalıdır.

Burada EEG filtrelerinin doğru ayarlanmış olması gerekir. Derin nefes alıp verme ve aralıklı ışık uyaran yöntemler sıkılıkla kullanılır. Buradaki amaç anormal aktiviteyi ve epileptik odağı aktif hale getirebilmektir. EEG’nin doğru ve net şekilde yorumlanabilmesi için kaliteli bir kayıt yapılmalı ve işin uzmanları ile çalışılmalıdır.

22 Ekim 2014 Çarşamba - 12:23