Lifemed Tıp Merkezi
Sizi Arayalım

Ne zaman EEG çekilir?


Ne zaman EEG çekilir?


EEG belirli hastalık ya da rahatsızlıkların tanısı ve araştırılması için çekilir. Beyin fonksiyonları

EEG belirli hastalık ya da rahatsızlıkların tanısı ve araştırılması için çekilir. Beyin fonksiyonları elektronlarla kontrol edilir ve hastalığın tanımı bulunur.


 • Epilepsi hastalığının tanısının yapılmasında EEG çekilir.

 • Beynin elektriksel olgunlaşmasının yaşa uygunluğunun öğrenilmesi için çekilir.

 • Şuur kaybında kişinin epilepsi olup olmadığını kontrol etmek için çekilir.

 • Baygınlık durumunun sara hastalığından kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit için çekilir.

 • Uyku bozukluklarında EEG çekimine başvurulur.

 • Sinir hastalıklarının çoğunda tespit için çekilir.

 • Beyin iltihabi durumlarında EEG çekilir.

 • Kişinin baş ağrılarının neden olduğunu araştırmak için çekilir.

 • Kişinin beyin fonksiyonlarını değerlendirmek için EEG çekilir.

 • Yoğun bakıma alınmış olan hastaların yaşam fonksiyonlarını takip etme nedeniyle EEG çekilir.


Organ nakilleri söz konusu olduğunda organ nakli olacak kişinin beyin ölümünün tanısını yapmak için EGG çekilir.

EEG çekiminin mental retardasyon durumlarında da istendiği olmaktadır. Bu durumlar aşağıda yer almaktadır.

 • Yaygın olan gelişimsel bozukluklar

 • Öğrenme bozuklukları gösteren kişiler

 • Hiperaktivite bozukluğu olan kişiler

 • Dikkat eksikliği bulunan kişiler

22 Ekim 2014 Çarşamba - 12:08