Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
ONLINE GÖRÜŞME
Whatsapp

Implant


Kök şeklindeki titanyum esaslı malzeme çene kemiğinde açılan yuvaya yerleştirilerek  eksik olan dişin fonksiyon ve estetiği geri kazandırılır. Böylece tek diş kaybında komşu dişlerin küçültülmesinin, çoklu diş kayıplarında da hareketli protez kullanımının önüne geçilmiş olur. günümüzde kemik miktarı-genişliğinin arttırılması, greftleme, sinüs lifting gibi cerrahi işlemler ile neredeyse her çene kemiğine implant uygulaması mümkün olmaktadır.

Kemik içine veya yüzeyine cerrahi olarak yerleştirilen, üzerine protezin yapılacağı materyale ‘dental implant’ denir.A ralarında direkt temas olan implant yüzeyi ile canlı kemik dokusu zamanla sıkıca kaynaşır ve bir bağ oluşur. Böylece üzerine protezin yapılabileceği yapay diş kökleri elde edilmiş olur.

Dental implantlar ile dişsizliğin neden olduğu;

• Çene kemiklerinin dikey ve yatay miktarlarının azalması,
• Hareketli protez ile çiğneme ve konuşmanın zorluğu,
• Yüz yüksekliğinde azalma,
• Üst dudak sarkıklığı ve
• Yaşlı gülümseme görüntüsü gibi estetik yetersizliklerin önüne geçilmiş olur.

Ayrıca dişlerin veya çene kemiklerinin eksikliğinden kaynaklanan çiğneme yetersizliklerinde toplam vücut ağırlığı düşer, vücut yağ oranı artar. Bu da orta yaş üzeri hastalar için genel sağlık durumunu etkileyen ve implant tedavisi ile önlenebilen bir sorundur.

Tam dişsiz ağızlarda yapılan total protezler birçok hastanın estetik beklentisini karşılayabildiği gibi kimi hastaların da sosyal hayatlarını önemli ölçüde etkilemektedir.
Yapılan bir araştırmaya göre hareketli protez yaptıran her 5 kişiden 1’i protezini kullanmamaktadır. Bu sebeple implant destekli sabit protezler ile diş kaybının ve hareketli (takıp çıkarılabilen) protez kullanımının yarattığı psikolojik problemlerin de önüne geçilmiş olur.

Risk Faktörleri Nelerdir?

• Yeni geçirilmiş miyokard enfarktüsü,
• Ağır kan, böbrek ve kemik hastalıkları (Örn. Raşitizm),
• Kontrol altına alınamayan diyabet,
• Kronik alkolizm,
• İlaç bağımlılığı,
• Radyoterapi görmek,
• Ağır periodontal hastalıklar, bruksizm ve yetersiz ağız hijyeni gibi lokal nedenler ve
• Uzun süreli bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanımı gibi sistemik nedenler implant tedavisi için risk faktörleridir.
Hastanın genel sistemik durumu öğrenilip kapsamlı bir ağız içi muayenesinden sonra, radyografik kontroller, ölçümler yapılır ve implant cerrahisine karar verilir. Çene kemiklerinin miktarını iyi ölçebilmek için hastadan 2 boyutlu görüntü veren panoramik radyografilere ek olarak üç boyutlu bilgisayarlı tomografi çekimi de istenebilir. Bu işlem sayesinde kemiğe komşu anatomik oluşumlar gözlenir, implantların konulacağı bölge hassasiyetle incelenebilir.

İmplant tedavisinden sonra diş hekimin yapacağı tavsiyelere uymak implantolojinin başarılı sonuçlanmasında büyük önem taşımaktadır. Başarılı bir implant ameliyatından sonra diş hekiminizin size söyleyeceği ilk şey sıcak ve çok soğuk gıdalar tüketmemek olacaktır.

Uygulanan implant sayısına ve cerrahi işlemin düzeyine göre 3-10 gün arası bu tavsiyeye uymak gerekmektedir. İmplant operasyonu sonrası cerrahi işlem bölgesinde az da olsa şişlik beklediğinden implant bölgesine buz kompresi yapılması istenebilir. Hastanın elindeki buz torbasını ağız dışından implant bölgesine 3-5 dakika tutup 8-10 dakika dinlendirerek uygulaması şişlik oluşmasını belli ölçüde azaltacaktır. Cerrahi operasyonla açılan dişeti, operasyon sonrası dikiş atılarak kapatılır. Dişeti iyileşene kadar bu bölgenin darbe almaması çok önemlidir. Diş hekimi tarafından dikişler alınana kadar sert gıdalar tüketmemek veya bu dikişli bölgeye baskı yapabilecek herhangi bir davranıştan uzak durmak gerekir.

Ameliyat sonrası diş hekimi tarafından verilen ağrı kesiciler ve antibiyotikleri söylendiği gibi düzenli olarak kullanmanız gerekir. Ağrı kesicilerin bilinen etkileri dışında şişlik indirici özellikleri de vardır. Bu nedenle ağrı kesiciler ağrı kalmasa dahi planlandığı gibi kullanılmaya devam edilmelidir. Eğer hekim tarafından bir gargara verildiyse söylendiği şekilde ve zamanda yapılmalıdır. İlk günlerde gargara yapmak zararlı olabilir. İmplant operasyonu sonrasında sigara ve alkol kullanımı iyileşme sürelerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bilgilendirme amaçlıdır.

Sayfa Sonu

Daha fazla sayfa yok

Sonraki Sayfa