Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
ONLINE GÖRÜŞME
Whatsapp

Maxi Kadın paketi


GENEL DAHİLİYE PANELİ

-Glukoz

-SGOT (Aspartat transaminaz-AST)

-SGPT (Alanin aminotransferaz -ALT)

-Folik Asit

-Vitamin B 12

-25-Hidroksi Vitamin D

-Ürik Asit

-CRP

-Hemogram

-Sedimantasyon

-Gaitada Gizli Kan

-Hba1c

-GGT

-Alkalen Fosfataz (ALP)

-LDH(Laktat Dehidrogenaz)

-Ferritin

-Demir 

-Üre

-Kreatinin

HORMON PANELİ

-TSH

-Serbest T3

-Serbest T4

-E2 Estradiol

-Fsh

-LH (Lüteinleştiren hormon)

KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM PANELİ

-Servikal veya vajinal sitoloji (PAP smear testi)

-Tam idrar Tetkiki

-CEA

-Kalsiyum (Ca)

-Magnezyum (Mg)

-Fosfor (P)

KARDİYAK TEST PANELİ

-Total Kolestrol

-Trigliserit

-HDL Kolesterol

-LDL Kolesterol

-EKG

-EKOKARDİYOGRAFİ

BULAŞICI HASTALIKLAR PANELİ

-HBSAG

-Anti-Hbs

-Anti HCV

-Anti-Hıv 

RADYOLOJİ İŞLEMLERİ

-Akciğer grafisi P.A. (tek yön)

-Abdomen US, tüm

-Kemik Dansitometresi

-Tiroid USG

-BT anjiografi, Koroner arterler ve 3 boyutlu görüntüleme

-Tomosentez Mammografi

-Meme Usg 

-Tüm Vücut MR Check-Up

-Panoromik Röntgen

DOKTOR MUAYENESİ

-Dahiliye Muayene

-Kardiyoloji Muayene

-Kadın Doğum Muayene

-Genel Cerrah Muayene

-Ağız ve Diş Muayene

-Diyetisyen Görüşme 

Bilgilendirme amaçlıdır.

Sayfa Sonu

Daha fazla sayfa yok

Sonraki Sayfa