Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
ONLINE GÖRÜŞME
Whatsapp

SPECT/CT HD (Sintigrafik Tetkikler)


SPECT/CT HD (Sistigrafik Tetkikler) Nedir?

4 kesitli SPECT/CT HD ile tüm sintigrafik çekimler daha üstün görüntüleme teknolojisi kullanılarak yapılmaktadır. Nükleer tıpta yapılan sintigrafik tetkikler; değişik organ hastalıklarını, anatomik bozukluklar oluşmadan önce ortaya koyabilen, herhangi bir yan etkisi olmayan çok düşük dozdaki radyoaktif maddeler sayesinde hücresel düzeyde doku fonksiyonunun görüntülenmesini olanaklı kılar.

SPECT/CT HD, gamma ışınları kullanarak görüntü sağlayan bir nükleer tıp tomografi cihazıdır. 

 • Düşük oranlarda doz verilir
 • Çekim süresinin yarı yarıya düşüktür.
 • 3 boyutlu ve  SPECT/CT HD kalitede görüntü elde edilir.
 • Çift dedektör sistemi ile ayakta, oturarak, tekerli sandalye ve sedye pozisyonları dahil görüntüleme olanağı sağlar.

Nükleer tıp, esas olarak fonksiyonel bir görüntüleme yöntemidir. Değişik fizyolojik ve metabolik yollarla girebilen farklı radyoaktif maddeler sayesinde hücresel düzeyde doku fonksiyonunu görüntüleyen nükleer tıp yöntemleri pek çok patofizyolojik sürecin erken tanısına önemli katkılarda bulunur.

Hangi Hastalıkların Tespiti için SPECT/CT HD (Sistigrafik Tetkikleri) Yapılır?

SPECT/CT HD, Nükleer tıpta yapılan işlemler ile kalp kasının kanlanmasını ortaya koyarak koroner arter hastalıklarının/iskeminin değerlendirilmesi, kalp kası canlılığının ve risk taşıyan hastaların belirlenmesi, tiroid nodüllerinin incelenmesi ve sıcak-soğuk karakterlerinin gösterilmesi, paratiroid adenomlarının araştırılması, böbrek fonksiyonlarının incelenmesi ve böbrek damarlarından kaynaklanan hipertansiyonun belirlenmesi, kemiklerde henüz radyografik değişikliklerin oluşmadığı erken dönemdeki metabolik değişiklikleri göstererek maligniteler dahil pek çok kemik hastalığının değerlendirilmesi, hastanın kendi lökositlerini radyoaktif maddeler ile işaretleyerek infeksiyon/inflamasyon odaklarının gösterilmesi, yine hastanın kendi kan hücrelerini işaretleyerek mide-bağırsak kanama yerinin belirlenmesi, akciğer embolisi vakalarında akciğer kanlanması ve havalanmasının incelenmesi, çocuklarda meckel divertiküllerinin lokalize edilmesi sintigrafik yöntemlerle ortaya konabilen eşsiz fonksiyonel bilgiler arasında sayılabilir.

SPECT/CT HD, bunların yanısıra çok düşük radyasyon dozları ile mide boşalım zamanı, gastroözofageal ve vezikoüreteral reflülerin belirlenmesi de diğer yöntemlere göre daha kolay ve noninvaziv olarak yapılabilen, hastanın tolere edebildiği yöntemlerdir. Tüm bunlara ek olarak, intraoperatif gama probe uygulaması ile birlikte yapılan sentinel lenf nodu sintigrafisi, meme kanseri ve malign melanom gibi hastalıklarda operasyon sırasında cerrahiyi yönlendiren ve gereksiz komplikasyonları önleyen oldukça önemli bir modaliteler arasında yer alır. 

SPECT/CT Nükleer Tıp Görüntüleme Yöntemi ile Sağlanan Tetkikler

SPECT/CT Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri arasında yer alan başlıca tetkikler şunlardır;

 • Myokard perfüzyon SPECT/CT HD sintigrafisi
 • Kemik sintigrafisi
 • Dinamik ve statik böbrek sintigrafisi
 • Tiroid sintigrafisi
 • Paratiroid sintigrafisi
 • Akciğer perfüzyon/ventilasyon sintigrafisi
 • İşaretli lökosit sintigrafisi
 • Gastrointestinal kanama yeri tayini
 • Aksesuar dalak sintigrafisi
 • Lenfosintigrafi-sentinel lenf nodu sintigrafisi

Bilgilendirme amaçlıdır.

Sayfa Sonu

Daha fazla sayfa yok

Sonraki Sayfa