Lifemed Tıp Merkezi
Sizi Arayalım

SPECT/CT HD (Sintigrafik Tetkikler)


4 kesitli SPECT/CT HD ile tüm sintigrafik çekimler daha üstün görüntüleme teknolojisi kullanılarak yapılmaktadır. Nükleer tıpta yapılan sintigrafik tetkikler; değişik organ hastalıklarını, anatomik bozukluklar oluşmadan çok önce ortaya koyabilen, herhangi bir yan etkisi olmayan çok düşük dozdaki radyoaktif maddeler sayesinde hücresel düzeyde doku fonksiyonunu görüntüleyen, bu sayede pek çok hastalığın erken tanısının zahmetsizce, hastayı yormadan, daha kısa sürede ve günümüz teknolojisi sayesinde yüksek hassasiyetle korunmasın sağlayan görüntüleme yöntemleridir.

Lifemed Tıp Merkezi, bünyesinde dünyada sayılı merkezde bulunan son teknolojiye sahip SPECT/CT HD cihazını kullanarak hizmet vermektedir. Nükleer tıp merkezimizde tüm rutin sintigrafik incelemeler, Lifemed felsefesinin hasta memnuniyeti odaklı vizyonu ışığında en üst düzey sağlık hizmeti sağlamak sorumluluğu ve bilincinde gerçekleştirilmektedir. SPECT/CT HD, gamma ışınları kullanarak görüntü sağlayan bir nükleer tıp tomografi cihazıdır. Standart bir CT (bilgisayarlı tomografi) cihazına oranla;

 • Çok daha düşük oranlarda doz verilmesi
 • Çekim süresinin yarı yarıya azaltılması
 • 3 boyutlu ve  SPECT/CT HD kalitede görüntü sağlaması
 • Çift dedektör sistemi ile ayakta, oturarak, tekerli sandalye, ve sedye pozisyonları dahil her türlü görüntüleme olanağı sağlaması
 • Ergonomik yatağı sayesinde geniş alanda, konforlu çekim sağlar.


Nükleer tıp, esas olarak fonksiyonel bir görüntüleme yöntemidir. Değişik fizyolojik ve metabolik yollarla girebilen farklı radyoaktif maddeler sayesinde hücresel düzeyde doku fonksiyonunu görüntüleyen nükleer tıp yöntemleri pek çok patofizyolojik sürecin erken tanısına önemli katkılarda bulunur.

SPECT/CT HD, Nükleer tıpta yapılan işlemler ile kalp kasının kanlanmasını ortaya koyarak koroner arter hastalıklarının/iskeminin değerlendirilmesi, kalp kası canlılığının ve risk taşıyan hastaların belirlenmesi, tiroid nodüllerinin incelenmesi ve sıcak-soğuk karakterlerinin gösterilmesi, paratiroid adenomlarının araştırılması, böbrek fonksiyonlarının incelenmesi ve böbrek damarlarından kaynaklanan hipertansiyonun belirlenmesi, kemiklerde henüz radyografik değişikliklerin oluşmadığı erken dönemdeki metabolik değişiklikleri göstererek maligniteler dahil pek çok kemik hastalığının değerlendirilmesi, hastanın kendi lökositlerini radyoaktif maddeler ile işaretleyerek infeksiyon/inflamasyon odaklarının gösterilmesi, yine hastanın kendi kan hücrelerini işaretleyerek mide-bağırsak kanama yerinin belirlenmesi, akciğer embolisi vakalarında akciğer kanlanması ve havalanmasının incelenmesi, çocuklarda meckel divertiküllerinin lokalize edilmesi sintigrafik yöntemlerle ortaya konabilen eşsiz fonksiyonel bilgiler arasında sayılabilir.

SPECT/CT HD, bunların yanısıra çok düşük radyasyon dozları ile mide boşalım zamanı, gastroözofageal ve vezikoüreteral reflülerin belirlenmesi de diğer yöntemlere göre daha kolay ve noninvaziv olarak yapılabilen, hastanın kolaylıkla tolere edebildiği yöntemlerdir. Tüm bunlara ek olarak, intraoperatif gama probe uygulaması ile birlikte yapılan sentinel lenf nodu sintigrafisi, meme kanseri ve malign melanom gibi hastalıklarda operasyon sırasında cerrahiyi yönlendiren ve gereksiz komplikasyonları önleyen oldukça önemli bir modaliteler arasında yer alır. 

SPECT/CT Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri arasında yer alan başlıca tetkikler şunlardır;

 • Myokard perfüzyon SPECT/CT HD sintigrafisi
 • Kemik sintigrafisi
 • Dinamik ve statik böbrek sintigrafisi
 • Tiroid sintigrafisi
 • Paratiroid sintigrafisi
 • Akciğer perfüzyon/ventilasyon sintigrafisi
 • İşaretli lökosit sintigrafisi
 • Gastrointestinal kanama yeri tayini
 • Aksesuar dalak sintigrafisi
 • Lenfosintigrafi-sentinel lenf nodu sintigrafisi