Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
ONLINE GÖRÜŞME
Whatsapp

Bilgisayarlı Tomografi (BT) Kullanım Alanları Nele


Organ ve dokuların fonksiyon ve metabolizmalarındaki değişiklikleri anatomik detaylarla birlikte gösteren,

Organ ve dokuların fonksiyon ve metabolizmalarındaki değişiklikleri anatomik detaylarla birlikte gösteren, etkinliği kanıtlanmış bir görüntüleme tekniğidir. Özellikle onkolojide tümörün saptanması, derecesinin belirlenmesi (evreleme), tedaviye yanıtın değerlendirilmesi, nüks/metastaz şüphesi ve tümör belirteçlerinde yükselmesi durumunda yeniden evreleme, radyoterapi planlaması ve bazı durumlarda mevcut olan kitlenin iyi veya kötü huylu olup olmadığının tespit edilmesinde kullanılan en ileri medikal görüntüleme tekniğidir.

Bilgisayarlı tomografinin kullanım alanları:

1. ONKOLOJİ

En önemli kullanım alanı onkolojik tetkiklerdir. Başta akciğer kanserleri, lenfomalar, melanomalar, baş-boyun tümörleri ve kolo-rektal tümörler olmak üzere tüm malignitelerde;

- Tanı,
- Tedavi Öncesi Evrelendirme (yayılımının tespiti),
- Radyoterapi Alacak Hastalarda Tümör Dokusunun Tespiti ve Tedavi Planlanması,
- Tedavi Sonrası Tedavinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi,
- Tedavi Bitimi Sonrası Kontrollerde, Nüks Şüphesi ve Tümör Belirteçlerinin Yükselmesi Durumunda Yeniden Evreleme

Ayrıca diğer görüntüleme yöntemleri ile tespit edilen kitlenin malignite olasılığının araştırılmasında, metastazları bulunan ancak tümör odağı tespit edilememiş hastlarda primer odağın bulunmasında da ilk tercih edilecek yöntemdir.

2. KALP HASTALIKLARI

PET çalışması ile kalp kasının canlılığını koruyup korumadığı gösterilir. Özellikle kalp krizi geçirmiş olan hastalarda kalp kasının bu olaylardan ne kadar etkilendiği önemlidir. Koroner By-pass ameliyatının başarı şansının yüksekliği kalp kasının canlı olmasına bağlıdır.

3. NÖROLOJİK HASTALIKLAR

Alzheimer hastalığı: Beynin belirli bölgelerinin işlevlerindeki azalmanın tespit edilmesi hastalığın erken dönemde tanınarak, diğer hastalıklardan ayrılabilmesini sağlar. Epilepsi: İlaç tedavisine yanıt vermeyen ve cerrahi tedavi planlanan epileptik odakların beyin içerisindeki yerleşiminin tespitinde kullanılır. Beyin Tümörleri: Primer veya metastatik beyin tümörleri nedeniyle cerrahi ve/veya radyoterapi (ışın) tedavisi görmüş hastalarda kalan doku içerisinde malign doku varlığı ile nekroz dokusu ayırımının yapılmasında kullanılır.

Metabolik olayların arttığı, sebebi bilinmeyen ve kontrol altına alınamayan ateş yüksekliklerinde ve enfeksiyon odağının tespitinde kullanılır.

Granülomatöz hastalıkların yaygınlığının değerlendirilmesi, aktif dönemde olup olmadığının saptanması ve tedavi takibinde kullanılabilir.


Detaylı bilgi için randevu alabilir veya 444 54 33 çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilendirme amaçlıdır.
İçeriğimiz daha önce 14 kez değerlendirilmiş ve ortalama 3 yıldız verilmiş.
28 Kasım 2014 Cuma - 16:58

Sayfa Sonu

Daha fazla sayfa yok

Sonraki Sayfa