Lifemed Tıp Merkezi
Sizi Arayalım

Kardiyak / Koroner BT Anjiyografi Nedir?


Kardiyak / Koroner BT Anjiyografi Nedir?


Kalp damarlarında meydana gelebilecek hastalıkların katetersiz, güvenilir, kolay yolla ve saniyeler içerisinde

Kalp damarlarında meydana gelebilecek hastalıkların katetersiz, güvenilir, kolay yolla ve saniyeler içerisinde 3 boyutlu olarak görüntülenmesidir. BT yalnızca damar lümenini değil damar duvarını da gösterebilen ve plak karakterizasyonu yapabilen ilk noninvazif görüntüleme metodudur. Kardiyak BT Anjiyografi 128 Slice (Sanal Anjiyo) ile kalp damarlarınızı bir nefes tutumu kadar kısa bir sürede kontrol ettirebilirsiniz.


  • Nativ Koroner Arterlerin görüntülenmesi

  • By-pass greft patensisinin değerlendirilmesi

  • Stent açıklığının değerlendirilmesi

02 Haziran 2014 Pazartesi - 14:43