Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
ONLINE GÖRÜŞME
Whatsapp

Kardiyoloji;Kalp Hastalıkları ile Mücadele


Kalp hastalıklarını tespit etmede bazı belirtiler önemlidir. Bunlara sahip kişilerin kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir...

Kalp ve dolaşım sisteminde meydana gelen hastalıkların incelenmesinde ve bunların tanısının konmasıyla “Kardiyoloji” bölümü ilgilenmektedir. Kardiyoloji bölümünde çeşitli tetkiklerin yapıldığı kardiyoloji laboratuvarları bulunmaktadır. Tanılar konulduktan sonra tedavi süreci de bu bilim dalının inceleme alanı içerisindedir.

Kardiyoloji tanılarında kullanılan “Ekokardiyografik” incelemede kalbin kapakları, kasılması, boşlukları da dâhil olmak üzere tüm yapı ve fonksiyonları ultrason dalgaları ile incelenebilmektedir. Yapay kalp kapakları, kalbin içinde pıhtı olasılığı gibi daha ince bir araştırma gerektiren durumlarda yemek borusu yoluyla (transözefageal) uygulanan ekokardiyografik inceleme yöntemi kullanılmaktadır. Tanı araçlarından bir diğeri holter monitörizasyonudur. Bu cihaz taşınabilir ve yirmi dört saat boyunca ya da gerekliyse daha fazla bir süre kişi üzerinde EKG kaydını veya tansiyon kaydını almaktadır. Holter laboratuarında alınan kayıtlar incelenerek ritim bozuklukları veya koroner arter hastalığının EKG bulguları gözlemlenir, tansiyon düzeyleri hakkında bilgi sağlanır. Efor testi uygulanacaksa koşu bandı gibi aletleri kapsayan treadmill egzersiz aletleri tanı için kullanılır.

Kalp hastalıklarını tespit etmede bazı belirtiler önemlidir. Bunlara sahip kişilerin kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir. Nefes darlığı, sürekli yorgunluk ve halsizlik, kalbin düzgün çalışmaması, göğüste tam yeri belli olmayan sıkışma hissi en çok belirtilen şikâyetlerdendir. Ciddiyeti artmış durumda oluşan bu sıkışma hissi ağrı şeklinde sol kola ve çeneye doğru yayılabilir. Hareket edildiğinde ağrı artar, dinlenme durumundayken kısmen azalır anca ağrı yarım saatten uzun sürer. Ağrıyla beraber kişi soğuk terler dökebilir ve mide bulantısı olabilir. Bu durumu yaşayan kişinin hızlı bir şekilde kardiyoloji bölümüne giderek tetkiklerini yaptırması gerekmektedir. Çok genel belirtiler olmakla beraber bayılma, hazımsızlık, hıçkırık ve yutma güçlüğü, bacaklarda ve karında şişme, öksürük, dudaklarda veya el-ayakta morarma gibi belirtiler de kalp hastalıklarına sahip olanların belirttikleri şikâyetlerdendir.

Kardiyoloji biliminin tanı ve tedavisini sağlamaya çalıştığı birçok hastalık günümüzde ciddi sorunlar yaratan hastalıklardandır. Koroner dolaşım bozuklukları adı altında ateroskleroz, koroner arter hastalığı, akut koroner sendrom, anjina, miyokardiyal enfarktüs gibi isimlendirmeler vardır. Miyokard hastalıklarında ise kardiyomiyopari, konjestif kalp yetmezliği, ventiküler hipertrofi ve kalbin primer tümörleri araştırılmaktadır. Kalp kapak hastalıkları da oldukça yaygın görülen rahatsızlıklardandır. Kalpte dört kapak bulunur ve bunların her birinde oluşabilecek hastalıklar kardiyoloji tarafından incelenir. Kalbin elektriksel sisteminin bozukluklarından dolayı kardiyak aritmilerin, prematür (erken) ventriküler veya supraventriküler atımlar, ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon, hasta sinüs sendromu, dal blokları ve kalp blokları gibi türleri vardır. Kan damarları hastalıkları ise vaskülit, ateroskleroz, anevrizma, varis, aort koarktasyonu, aort diseksiyonu, karotid arter hastalığı ve karotid arter diseksiyonu olarak sayılabilir. Sonradan oluşabilecek hipertansiyon ve doğuştan olan kalp hastalıklarının incelendiği bölüm yine kardiyolojidir.

Kalp ve damar operasyonu sonrası cerrahi takip bittikten sonra ve yara ile ilgili sıkıntılar geçtiğinde hasta yine kardiyolojinin takibinde olmalıdır.

Kardiyolojide hastalıkların kolay tespit edilebilmesi ve rahat tedavisinin sağlanması için kendi içinde sınıflandırılan kısımlar vardır. Tetkikler sonrası hasta uygun olan kısma yönlendirilir. Çok sık bahsi geçen koroner arter hastalığının tedavisi için ilaç tedavisi, balon ile genişletme ve/veya stentleme , koroner arter baypas cerrahisi işlemleri hastaya göre seçilen tedavi uygulamalarıdır.


Detaylı bilgi için randevu alabilir veya 444 54 33 çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilendirme amaçlıdır.
İçeriğimiz daha önce kez değerlendirilmiş ve ortalama yıldız verilmiş.
16 Ağustos 2016 Salı - 09:55

Sayfa Sonu

Daha fazla sayfa yok

Sonraki Sayfa