Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
Sizi Arayalım

Ekokardiyografi


Ekokardiyografi Nedir?

Ekokardiyografi ultrason denilen ve insan kulağının duyamadığı yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak kalbin ve içindeki kan akımının eş zamanlı ve hareketli olarak görüntülenmesi tekniğidir.

Ekokardiyografi Çeşitleri Nelerdir?

Transözofageal Ekokardiyografi (TEE)
Normal ekokardiyografi ile göğüs duvarından net görüntü alınamadığı durumlarda yapılır. Boğaz sprey ile uyuşturularak, gerekirse hasta hafif uyutularak yapılır. Steril edilmiş, ince esnek bir borucukla yutaktan ve yemek borusundan geçilerek kalbin yanına gelerek kalp yakından incelenir.f Genellikle kalp içinde pıhtı, kitle, delik olduğundan şüphe edildiğinde veya protez kapaklar net görülemediğinde yapılır.

Stres Ekokardiyografi
Koroner arter hastalığında kalp kasında canlılık araştırması açısından, kalpte kanlanma durumunu göstermede ve kalp kası büyümelerinde kanın pompalanma oranlarını ve basınçlarını ölçmede kullanılan bir ekokardiyografik yöntemdir. Eforlu veya farmakolojik yapılabilir.

Kontrast Ekokardiyografi

Normal ekokardiyografi gibi göğüs duvarından bakılarak yapılır. Daha çok doğuştan kalpteki büyük damar yapılarının farklılığı, küçük kalp deliklerinin gösterilmesinde kullanılır. Damar yoluyla özel hazırlanmış serum veya kontrast madde verilerek yapılan bir tanı yöntemidir.

Ekokardiyografi Kimlere Uygulanır?

Ekokardiyografide; kalp kapaklarının ve kalp kasının, kapaklardan boşluklara geçen kanın hareketleri gözlenmekte, kalp boşlukları arasındaki basınç farkları, çıkan büyük damarların genişliği ve fonksiyonları ölçülmekte, kalp zarı tetkik edilmektedir. Bu nedenle kalbin incelenmesinde en başta gelen tetkiklerden biridir. Ekokardiyografi yaş sınırlaması olmaksızın herkese yapılabilir. Görüntüyü sağlayan ultrason dalgaları hiç bir şekilde insan vücuduna zarar vermez. 

 • Kalp yetmezliği düşünülen hastalarda duvar hareketlerini incelemekte,
 • Geçirilmiş koroner arter hastalığı veya kalp krizi olanlarda, tanı ve takipte,
 • Koroner bypass, stent uygulana hastalarda takipte,
 • Kalp kapak hastalıklarının tanı, tedavi ve takibinde,
 • Hipertansiyonun kalbe etkisinin incelenmesinde,
 • Tromboembolik olaylarda emboli kaynağının aranmasında
 • Diyabet gibi Sistemik hastalıklarda kalbin etkilenmesinin değerlendirilmesi
 • Doğumsal kalp hastalıklarının tanısında
 • Kemoterapi gibi kullanılan bazı ilaçların kalbe olası etkisinin takibinde
 • Acil durumlarda (göğüs travması vb.) kalbin durumunu incelemede kullanılır.
 • Ekokardiyografi öncesinde herhangi özel bir hazırlığa gerek yoktur. Ekokardiyografi raporu genellikle tetkik sonrasında 15-30 dk içinde hastaya verilir.
 • Bazı durumlarda transözofageal (yemek borusu yolu ile) eko ile (TEE olarak kısaltılır) daha detaylı bilgi edinmek gerekebilir. Bu tetkikte boğaz uyuşturularak serçe parmağı kalınlığında bir hortum yemek borusuna sokularak kalp arka taraftan ve daha yakından detaylı olarak incelenir. TEE tetkiki öncesinde aç kalınmalıdır.

  Detaylı bilgi için randevu alabilir veya 444 54 33 çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilendirme amaçlıdır.