Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
ONLINE GÖRÜŞME
Whatsapp

MR Manyetik Rezonans (1,5 T)


MR Manyetik Rezonans ( 1,5 T ) olarak da bilinen Magnetom Avanto sisteminde, tüm vücut görüntüleme Matriksi (TİM) olarak adlandırılan coil (sargı) sistemi ve IPAT (paralel görüntüleme tekniği) fonksiyonu bulunmaktadır. İç hacmi oldukça geniş ve magnet tüneli kısadır.

Merkezimizde, Kardiyak MR, Meme MR, Spektroskopi MR ve Bos Akım MR gibi özel MR çekimleri yapılmaktadır.

Magnetom Avanto cihazı sessiz olarak çalışması amaçlanarak tasarlanmıştır.

Magnetom Avanto sinir sistemi ve batın içi patolojiler ile onkoloji, ortopedi, üroloji ve kadın-doğum hastalıkları ile başta kanser olmak üzere birçok hastalığın erken tanısında kullanılmak üzere tasarlanan bir cihazdır.

Tüm nörolojik incelemeler (beyin, boyun ve vertebral kolon), vasküler anjiografi (periferal, intakranial, karotis ve aorta), abdomen, toraks ve kardiyak incelemeler, kas-iskelet sistemi incelemeleri, MR kolonjiopankreatikografi (MRCP), ve fonksiyonel MRG incelemeleri yapılabilmektedir. Fonksiyonel MRG teknikleri, difüzyon ve perfüzyon MRG, MR spektroskopi ve beyin omurilik sıvısı akım analizini kapsamaktadır.

Meme kanserinin tanısını, ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirilmesi, silikon implantı olan olgularda implant değerlendirmesi vs.. gibi endikasyonlar ile meme MRG yüksek tanısı yapılabilmektedir. MRCP incelemeleri bilier ve pankreatik kanalları noninvazif olarak görüntüleyebilmekte olup hızla tanısal amaçlı ERCP incelemelerinin yerini almaktadır. Departmanda her yaştaki hastalar için anestezi kullanımını gerektiren radyolojik incelemeler uzman anestezi doktoru gözetiminde yapılabilmektedir.


ÖZEL ÇEKİMLER
 

Bilgilendirme amaçlıdır.

Beyin MR Spektroskopi

Manyetik rezonans spektroskopi beyindeki metabolitlerin miktarını ve dağılımını ölçen bir MR yöntemidir. Bu metabolitlerin kimyasal kompozisyonları arasındaki farklar bir grafik şeklinde gösterilir. Beyin MR incelemelerinde görülen kitle lezyonlarının ayırımında (habis tümör, abse, demiyelinizan hastalık vs) çok yararlı bir incelemedir. Bu hastalıkların ayırımı, tümörlerin habaset derecesinin belirlenmesi tedavi planlaması yönünden hayati önem taşır. Ayrıca cerrahi olarak ve/veya radyoterapi ile tedavi edilmiş hastaların takibinde, tümör nüksü ve radyasyon hasarı ayırımının yapılmasında kritik rol oynar.
Bu yöntemle başarılı sonuçlar elde edilmesi için yüksek manyetik alan gücü olan Beyin MR aygıtları (3 Tesla) gerekmektedir. Hastanemizde kurulu olan ve teknik özellikleri yenilenmiş olan 3T GE HDxt cihazı ile yüksek kaliteli MR spektroskopi incelemeleri yapmaktayız.

Perfüzyon MR

Perfüzyon MR beyin kanlanmasını gösteren, inme hastalarında difüzyon MR incelemesi ile karşılaştırılarak tıkanan beyin damarının anjiografi yöntemiyle acil olarak eritilerek tedavi edilmesi kararı verilmesinde önemli rol oynayan bir yöntemdir. Perfüzyon MR incelemesi bunun dışında beyin tümörlerinin habaset derecesini göstermede, ameliyat, radyoterapi, kemoterapi gibi yöntemlerle tedavi sonrası ortaya çıkabilecek nüks veya gerilemenin takibinde çok önemli bilgiler sağlar. Bu incelemede 3 Tesla gücünde Beyin MR cihazının üstünlüğü bilinmektedir.

MR Traktografi

Difüzyon-tensor traktografi beyin hücrelerinin birbirlerine bağlanarak oluşturduğu özel fonksiyonları olan yolakların görüntülenmesini sağlar. Beyin tümörleri ile bu yolakların ilişkisi ve komşuluğunun gösterilmesi tümör cerrahisinin planlanmasında ve tümörün hastaya zarar vermeden çıkartılmasında önem taşır. Ayrıca inmede, multipl sklerozda, omurilik hasarlarının gösterilmesinde kullanılır.

Fonksiyonel MR

Bazı beyin fonksiyonlarının beyinde yer aldığı merkezi gösterebilen bir yöntemdir. Hastanın önceden belirlenmiş komutları (parmak saymak, gözüne yansıtılan imajları sessizce okumak gibi) ardışık olarak yerine getirmesi sonucunda beyinde buna ait merkezdeki kan akımı artar. Ortaya çıkan sinyal intansite artışı renklendirilerek görüntülenir. Yüksek manyetik alan gücüne sahip cihazlarda yapılması daha iyi sonuçlara ulaşılmasını sağlar.

Manyetik rezonans(MR) ağrısız ve kişiye zarar vermeden uygulana bir görüntüleme tekniğidir. Özel bir makine ile organların, kemiklerin ve bazı dokuların görüntüleri alınır.

Bu inceleme tekniğinde manyetik bir alan dahilinde incelenmek istenilen kısma radyo dalgaları gönderilir. Radyo dalgalarının uyardığı hücrelerdeki hidrojen atomlarının ürettiği enerji sayılara çevrildikten sonra bir bilgisayara işlenir ve görüntüye dönüştürülür. Radyasyon kullanılmadığı için işlem esnasında hastalar ve uygulayan sağlık personelinin radyasyon alma riski mevcut değildir.

MR farklı sebeplerle uygulanabilir. Cranial MR olarak adlandırılan Beyin MR’ı beyin tümöründen kuşkulanılan hastalarda, nedeni bilinmeyen başağrılarında, birtakı nörolojik hastalıklarda doktor tarafından istenebilir. Omurga MR’ı disk kaymalarında yararlı olabilir. Omuz, diz gibi eklemlerin ve bağların değerlendirilmesinde kullanılabilir. Kalp, göğüs, karın ve leğen kemiğine ait bazı hastalıklar da MR ile değerlendirilebilir.

Beyin MR’ı çok farklı durumlar için kullanılabilmektedir.

Manyetik rezonans spektroskopi beyindeki metabolitlerin miktarını ve dağılımını ölçen bir MR yöntemidir. Bu metabolitlerin kimyasal kompozisyonları arasındaki farklar bir grafik şeklinde gösterilir. Beyin MR incelemelerinde görülen kitle lezyonlarının ayırımında (habis tümör, abse, demiyelinizan hastalık vs) çok yararlı bir incelemedir. Bu hastalıkların ayırımı, tümörlerin habaset derecesinin belirlenmesi tedavi planlaması yönünden hayati önem taşır. Ayrıca cerrahi olarak ve/veya radyoterapi ile tedavi edilmiş hastaların takibinde, tümör nüksü ve radyasyon hasarı ayırımının yapılmasında kritik rol oynar.

Açılımı Manyetik Rezonans Görüntüleme’dir. X ışını içermediği için sağlığa zararlı herhangi bir yan etkisi yoktur. Devasa güçlü mıknatıslar yardımıyla ve radyo dalgaları yoluyla vücudun tüm kesitlerini, detaylı şekilde tarar ve görüntüler.

MR öncesinde dikkat edilecek hususlar:

  • MR öncesi vücudunuzdaki çivi, platin, kalp pili ve protezlerden doktorunuza bahsedin.
  • Çekimden önce üzerinizde hiçbir metal eşya bulunmasın.
  • Kredi kartları gibi tüm kartlarınızı üzerinizde bulundurmayın.
  • Cep telefonu ve elektronik eşyaların tümünü çıkartın.
  • MR sırasında hareketsiz kalmaya çok dikkat edin.

Beyin MR’ının çekim aşamaları şunlardır:

Hasta, raylı bir kızak üzerine yatırılır ve baş kısmının çekim sırasında kımıldatılmaması için aparatlar yardımıyla sabitlenir. Kızak, baş emar cihazına girecek kadar ileri itilir. Cihaz emar teknisyeni tarafından çalıştırılır. 1-2 dakika içinde ara ara kesilen cihaz sesleri duyulur.

Bazı bölgelerin MR çekiminde daha ayrıntılı görüntü için “Kontrast Madde” denen bir sıvının damar yolundan verilmesi gerekir. Bu tip çekimlere ilaçlı MR denmektedir.
Yukarıda bahsettiğimiz beyin MR’ı çekimi sonlandığında, damar yoluyla “kontrast madde” vücuda verilir ve beyin MR’ı çekimi tekrar başlar. Bir başka değişle normal beyin MR çekiminin hemen ardından ilaçlı beyin MR’ı çekimi başlar.

Çekilen MR, uzman radyologlar tarafından detaylı olarak incelenir.

Vücudun herhangi bir bölgesinin kesitsel olarak görüntülenmesidir. MR cihazı dev bir mıknatıstan oluşmaktadır x ışınları kullanmaz, elektromanyetik ve radyo dalgaları ile görüntüleme yapar. İnceleme sırasında hasta cihaz masasına yatırılmakta ve dev mıknatısın içinde bulunan tünele masa ilerletilmektedir. İnceleme sırasında mutlaka hareketsiz durmanız gerekmektedir.

Beyin MR’ı ise yukarıda bildirilen yöntemle beynin kesitsel olarak görüntülenmesi işlemine verilen addır. Beyin MR’ı hangi amaca göre çekilecek ise ona göre çekim bölgesi belirlenmektedir.
Beyin MR’ı çekilirken dikkat edilmesi gerekenler aşağıda sıralanmıştır:

MR çekiminde teknisyenin yönlendirmesi çok önemlidir. Çekim esnasında oldukça hareketsiz olmak gerekmektedir. Özellikle çekim yapılan bölümün yani başın hiç hareket etmemesi çekimin kalitesi açısından çok önemlidir. Bazı çekimlerde nefes tutulması da gerekmektedir, teknisyenin komutuyla nefesin tutulması ve bırak komutunu alınana kadar bırakılmaması gerekmektedir.

Çekim öncesinde hasta içeriye girerken üzerindeki bütün metal eşyaları çıkartması gerekmektedir çünkü MR cihazı dev bir mıknatıs olduğu için bütün metalleri üstüne çekebilmektedir. Kemer tokası, saat, küpe ve kolye gibi vücuttaki tüm metaller çıkarılmalıdır. Vücutta bulunan protezler mutlaka doktorunuza bildirilmelidir çünkü bazı protezler özellikle 80’li yıllardan önce kullanılan protezlerMR uyumlu olmayabilmektedir ve bu hasta için büyük bir risk faktörüdür. Kalp pili ya da kulak implantları da risk faktörü oluşturabilecek nesneler arasındadır. Dolayısıyla bu kişilere MR çekimi yapılamamaktadır.

Sayfa Sonu

Daha fazla sayfa yok

Sonraki Sayfa