Lifemed Tıp Merkezi

MR Manyetik Rezonans (1,5 T)


MR Manyetik Rezonans ( 1,5 T ) olarak da bilinen Magnetom Avanto sisteminde, tüm vücut görüntüleme Matriksi (TİM) olarak adlandırılan coil (sargı) sistemi ve IPAT (paralel görüntüleme tekniği) fonksiyonu bulunmaktadır. Magnetom Avanto sistemi ile 15 ila 20 dakikada tüm vücut taraması ve birkaç dakikada da tüm vücut MR anjiografik inceleme yapabilmesi amaçlanmaktadır. İç hacmi oldukça geniş ve magnet tüneli kısadır.

Magnetom Avanto cihazı sessiz olarak çalışması amaçlanarak tasarlanmıştır.

Magnetom Avanto sinir sistemi ve batın içi patolojiler ile onkoloji, ortopedi, üroloji ve kadın-doğum hastalıkları ile başta kanser olmak üzere birçok hastalığın erken tanısında kullanılmak üzere tasarlanan bir cihazdır.

Tüm nörolojik incelemeler (beyin, boyun ve vertebral kolon), vasküler anjiografi (periferal, intakranial, karotis ve aorta), abdomen, toraks ve kardiyak incelemeler, kas-iskelet sistemi incelemeleri, MR kolonjiopankreatikografi (MRCP), ve fonksiyonel MRG incelemeleri yapılabilmektedir. Fonksiyonel MRG teknikleri, difüzyon ve perfüzyon MRG, MR spektroskopi ve beyin omurilik sıvısı akım analizini kapsamaktadır.

Meme kanserinin tanısını, ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirilmesi, silikon implantı olan olgularda implant değerlendirmesi vs.. gibi endikasyonlar ile meme MRG yüksek tanısı yapılabilmektedir. MRCP incelemeleri bilier ve pankreatik kanalları noninvazif olarak görüntüleyebilmekte olup hızla tanısal amaçlı ERCP incelemelerinin yerini almaktadır. Departmanda her yaştaki hastalar için anestezi kullanımını gerektiren radyolojik incelemeler uzman anestezi doktoru gözetiminde yapılabilmektedir.

Daha Detaylı Bilgi İstiyorum
Adı*
Soyadı*
Cep Telefonu*
E-posta

MR cihazlarında, özel ‘Coil’ler yoluyla memenin MR incelemesinin yapılmasına meme MR’ı denilmektedir. Bu inceleme esnasında patolojilerin daha iyi gözükmesi için hastaya damar yolu ile kontrast madde verilerek inceleme yapılabilmektedir.

Mamografi, meme muayenesinde saptanamayacak kadar küçük anomalilerin belirlenmesi amacıyla düşük dozda çekilen bir meme röntgen filmidir. Mamografi meme kanserinde erken teşhis için oldukça önemli; çünkü kendi kendine ya da hekim tarafından yapılan muayenelerde ancak 1,5 ‘ 2 cm ve daha büyük boyutlu kitleler saptanabilirken, mamografi meme içindeki değişiklikleri 0,5 cm altında dahi tespit edebilmektedir. Bu da tanı ve tedavinin biran önce başlaması anlamına gelir. Mamografi özel bir röntgen cihazı olup düşük doz ışın kullanılarak çekilmektedir.

Görüldüğü üzere mamografi ve meme MR’ı meme kanseri teşhisinde birbirlerinin yerine değil birbirlerini tamamlayıcı faktör olarak rol almaktadırlar. Yani mamografi aracılığı ile tespit edilecek ve kanser şüphesi olan kitle meme MR’ı aracılığıyla daha detaylı tetkik edilir ve en doğru teşhisin konulması sağlanır.
Meme MR’ı normal risk grubundaki bir kadında meme kanseri  tarama testi olarak mamografi yerine  kullanılmamaktadır.

Meme MR’ı genel olarak mamografide veya ultrasonografide şüpheli bir bulgu tespit edildiğinde bu bulguların detaylandırılması veya tespit edilen bir kanserin yaygınlığının saptanması için kullanılmaktadır.

Birde öz veya soy geçmişindeki özellikleri nedeniyle meme kanserine yakalanma ihtimali yüksek riskli hastalarda, Meme MR’ı tarama testi olarak uygulanmaktadır.

Meme kanserinin erken teşhisinde aşağıdaki yöntemler izlenmelidir. Bu tespitlerde şüphe doğuracak bir durum belirmesi halinde meme MR’ı ile daha detaylı inceleme tercih edilmelidir.

Kanserin erken tespit programı 30 yaşını aşmış olan kadınlar için her yıl meme kanseriyle ilgili bir erken tespit incelemesi öngörmektedir: Onkoloji-klinisyen (Genel cerrah, kadın doğum hekimi vb) memeleri ve koltuk altlarını elle muayene ile değerlendirir. Ayrıca her kadının kendi memelerini ayda bir defa kendisinin nasıl inceleyeceğini göstermelidir. Kendi kendini incelemesi için en uygun zaman aylık kanamasından bir hafta sonra olmaktadır: Bu zamanda meme dokusu yumuşaktır. Adet kesildiği yıllarda veya daha sonrasında olan kadınlar her ay aynı günde denetlemelidir.

Meme ve koltuk altı arasındaki alan da dokunarak incelenmeli ve en iyisi her defasında aynı yöntemle davranmalı: Biraz çalışarak göğsünün “beze haritasını” kadın öğrenir ve düzensizlikleri farkedebilir. Herhangi bir düzensizliğin tespitinde doktora giderek olayı aydınlatmalıdır.

40 ve 69 yaşları arasındaki kadınlar

Bu yaş grubunda olan sağlıklı kadınlar için ilaveten mamografi taraması, yasal erken tespit programına dahil edilmiştir: Bu seri halde yapılan incelemeden en çok fayda sağlayan onlardır.

70 yaşını aşmış olan kadınlar

70 yaşından sonra, yukarıda tarif edildiği üzere, yine erken tespit olanağı kapsamında “normal” olanak sunulmaktadır. Yaşlandıkça meme kanserinden hastalanma riski arttığından, uzmanlar bu yaş grubundaki kadınlara da düzenli aralıklarla erken tespit olanağından faydalanmalarını önermektedir.

Bu yaş gruplarından her biri meme MR’ına girmek için uygundur.

MR cihazlarında özel meme coillerinin yardımıyla MR incelemesi yapılmasına meme MR’ı denilmektedir. Bu MR meme kanseri taramasında değil, daha detaylı inceleme gerektiğinde yapılmaktadır. Tarama için mamografi ya da ultrasonografi kullanılır.

Meme MR’ının çekilme koşulları aşağıda sıralanmıştır:

 • Fiziki muayene, mamografi veya ultrasonografide kanser şüphesi tespit edildiğinde, bu şüpheyi daha detaylı incelemek amacıyla.
 • Özellikle genç kadınlarda mevcut olan yoğun meme dokusu, memede yer alan kanserli dokuyu gizleyebilmektedir. Bu gibi durumlarda özellikle genetik olarak yüksek meme kanseri riski taşıyan bir grup içindeyse kişi erken dönemde meme kanseri teşhisi için tarama amaçlı olarak meme MR’ı kullanılabilmektedir.
 • Meme implantlarında implantın durumunu değerlendirmek amacıyla kullanılabilmektedir.
 • Meme kanseri sebebiyle ameliyat olmuş hastalarda ameliyat bölgesinde yeniden meydana gelebilecek kanserli dokuyu iyileşme dokusundan ayırt etmek için yapılabilir.
 • Özellikle  meme koruyucu cerrahi uygulanacaksa, memenin diğer alanlarında tümör bulunup bulunmadığının belirlenmesi oldukça önemlidir. Kimi meme kanseri türlerinde, diğer memede de kanser bulunma riski yüksektir. Mammografi ve meme ultrasonografisinde kanser saptanan hastalarda her iki memede de ya da tek memede farklı bölgelerde de bu incelemelerde saptanamayan başka tümör dokuları bulunabileceğinden, ameliyat öncesi yapılacak meme MR’ıyla en uygun tedavinin planması gerekmektedir.
 • Ultrason ve mammografide saptanan tümörün memede ne kadar yayılım gösterdiğine  göre ameliyatla, nereden ne kadar meme dokusu çıkartılacağı ve uygulanacak cerrahi teknik değişebileceğinden tümörün yayılım derecesini ve  göğüs duvarını tutup tutmadığını göstermek amacıyla kullanılabilir.
 • Eğer kitle biyopsi amacıyla çıkartılmışsa, geride kalan tümörlü dokunun miktarını ve yayılımını göstermek amacıyla yapılabilir.
 • Kemoterapi tedavisi gören hastlarda tedavinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla kullanılabilir.

MR cihazlarında özel meme coilleri yardımıyla MR incelemesi yapılmasına meme MR’ı denilmektedir. MR meme kanseri taramasında değil, daha detaylı inceleme gerektiğinde yapılmaktadır. Tarama için mamografi ya da ultrasonografi kullanılır.

Meme MR’ı çekilmesi için:

MR çektireceğiniz sağlık kuruluşunuza randevu saatinizden 30 dakika önce gitmeniz gerekmektedir. Meme MR işlemi 45 dakika ile 1 saat arasında sürebilir. Meme MR’ı çekilmesi için en ideal zaman adet döngüsünün başlamasının 7 ila 10. günü arasındadır. Bu sayede hormonların meme dokusuna etkisi minimize edilerek yanlış pozitif sonuç çıkma riski azaltılmış olacaktır.

Meme MR işlemi sırasında acı veya rahatsızlık yaşamanız söz konusu değildir. İlgili sağlık kuruluşunda sağlık geçmişiniz ve şikayetlerinizle ilgili bir form doldurmanız gerekebilmektedir. Üzerinizde herhangi bir aksesuar ya da mücevher bulunmamalıdır. Bunun dışında üzerinizde herhangi bir metal de bulunmaması gerekmektedir. Meme MR’ından daha iyi bir sonuç almak için aç karnına yaptırmanız gerekmektedir.

Kafanız MR cihazının dışına doğru olmak üzere yüzüstü MR cihazına sokulursunuz. Meme MR incelemesi sırasında damardan ilaç (kontrast madde) kullanılması gereklidir. Şayet meme MR tetkiki sadece silikon meme implantlarını kontrol etme amaçlı yapılıyorsa kontrast madde enjeksiyonuna gerek yoktur. Kullanılan kontrast maddeye karşı alerjik reaksiyonlar çok nadirdir. MR hiç bir yan etkiye neden olmaz. Çekim sonrası günlük işinize devam edebilirsiniz.

Eğer;

 • Kalp piliniz
 • Yapay kalp kapağı proteziniz
 • Anevrizma klipi
 • Göz implantları ve metal kulak implantları veya elektronik, manyetik ve mekanik olarak aktive edilen her türlü metal implantlar
 • Bakır 7 IUD
 • Şarapnel veya alınmamış mermi varsa
 • Hamilelik durumunda
 • 121 kilo üstü hastalar
 • Klostrofobik hastalar MR’a girmeye uygun değildir.

Beyin MR Spektroskopi

Manyetik rezonans spektroskopi beyindeki metabolitlerin miktarını ve dağılımını ölçen bir MR yöntemidir. Bu metabolitlerin kimyasal kompozisyonları arasındaki farklar bir grafik şeklinde gösterilir. Beyin MR incelemelerinde görülen kitle lezyonlarının ayırımında (habis tümör, abse, demiyelinizan hastalık vs) çok yararlı bir incelemedir. Bu hastalıkların ayırımı, tümörlerin habaset derecesinin belirlenmesi tedavi planlaması yönünden hayati önem taşır. Ayrıca cerrahi olarak ve/veya radyoterapi ile tedavi edilmiş hastaların takibinde, tümör nüksü ve radyasyon hasarı ayırımının yapılmasında kritik rol oynar.
Bu yöntemle başarılı sonuçlar elde edilmesi için yüksek manyetik alan gücü olan Beyin MR aygıtları (3 Tesla) gerekmektedir. Hastanemizde kurulu olan ve teknik özellikleri yenilenmiş olan 3T GE HDxt cihazı ile yüksek kaliteli MR spektroskopi incelemeleri yapmaktayız.

Perfüzyon MR

Perfüzyon MR beyin kanlanmasını gösteren, inme hastalarında difüzyon MR incelemesi ile karşılaştırılarak tıkanan beyin damarının anjiografi yöntemiyle acil olarak eritilerek tedavi edilmesi kararı verilmesinde önemli rol oynayan bir yöntemdir. Perfüzyon MR incelemesi bunun dışında beyin tümörlerinin habaset derecesini göstermede, ameliyat, radyoterapi, kemoterapi gibi yöntemlerle tedavi sonrası ortaya çıkabilecek nüks veya gerilemenin takibinde çok önemli bilgiler sağlar. Bu incelemede 3 Tesla gücünde Beyin MR cihazının üstünlüğü bilinmektedir.

MR Traktografi

Difüzyon-tensor traktografi beyin hücrelerinin birbirlerine bağlanarak oluşturduğu özel fonksiyonları olan yolakların görüntülenmesini sağlar. Beyin tümörleri ile bu yolakların ilişkisi ve komşuluğunun gösterilmesi tümör cerrahisinin planlanmasında ve tümörün hastaya zarar vermeden çıkartılmasında önem taşır. Ayrıca inmede, multipl sklerozda, omurilik hasarlarının gösterilmesinde kullanılır.

Fonksiyonel MR

Bazı beyin fonksiyonlarının beyinde yer aldığı merkezi gösterebilen bir yöntemdir. Hastanın önceden belirlenmiş komutları (parmak saymak, gözüne yansıtılan imajları sessizce okumak gibi) ardışık olarak yerine getirmesi sonucunda beyinde buna ait merkezdeki kan akımı artar. Ortaya çıkan sinyal intansite artışı renklendirilerek görüntülenir. Yüksek manyetik alan gücüne sahip cihazlarda yapılması daha iyi sonuçlara ulaşılmasını sağlar.

Manyetik rezonans(MR) ağrısız ve kişiye zarar vermeden uygulana bir görüntüleme tekniğidir. Özel bir makine ile organların, kemiklerin ve bazı dokuların görüntüleri alınır.

Bu inceleme tekniğinde manyetik bir alan dahilinde incelenmek istenilen kısma radyo dalgaları gönderilir. Radyo dalgalarının uyardığı hücrelerdeki hidrojen atomlarının ürettiği enerji sayılara çevrildikten sonra bir bilgisayara işlenir ve görüntüye dönüştürülür. Radyasyon kullanılmadığı için işlem esnasında hastalar ve uygulayan sağlık personelinin radyasyon alma riski mevcut değildir.

MR farklı sebeplerle uygulanabilir. Cranial MR olarak adlandırılan Beyin MR’ı beyin tümöründen kuşkulanılan hastalarda, nedeni bilinmeyen başağrılarında, birtakı nörolojik hastalıklarda doktor tarafından istenebilir. Omurga MR’ı disk kaymalarında yararlı olabilir. Omuz, diz gibi eklemlerin ve bağların değerlendirilmesinde kullanılabilir. Kalp, göğüs, karın ve leğen kemiğine ait bazı hastalıklar da MR ile değerlendirilebilir.

Beyin MR’ı çok farklı durumlar için kullanılabilmektedir.

Manyetik rezonans spektroskopi beyindeki metabolitlerin miktarını ve dağılımını ölçen bir MR yöntemidir. Bu metabolitlerin kimyasal kompozisyonları arasındaki farklar bir grafik şeklinde gösterilir. Beyin MR incelemelerinde görülen kitle lezyonlarının ayırımında (habis tümör, abse, demiyelinizan hastalık vs) çok yararlı bir incelemedir. Bu hastalıkların ayırımı, tümörlerin habaset derecesinin belirlenmesi tedavi planlaması yönünden hayati önem taşır. Ayrıca cerrahi olarak ve/veya radyoterapi ile tedavi edilmiş hastaların takibinde, tümör nüksü ve radyasyon hasarı ayırımının yapılmasında kritik rol oynar.

Açılımı Manyetik Rezonans Görüntüleme’dir. X ışını içermediği için sağlığa zararlı herhangi bir yan etkisi yoktur. Devasa güçlü mıknatıslar yardımıyla ve radyo dalgaları yoluyla vücudun tüm kesitlerini, detaylı şekilde tarar ve görüntüler.

MR öncesinde dikkat edilecek hususlar:

 • MR öncesi vücudunuzdaki çivi, platin, kalp pili ve protezlerden doktorunuza bahsedin.
 • Çekimden önce üzerinizde hiçbir metal eşya bulunmasın.
 • Kredi kartları gibi tüm kartlarınızı üzerinizde bulundurmayın.
 • Cep telefonu ve elektronik eşyaların tümünü çıkartın.
 • MR sırasında hareketsiz kalmaya çok dikkat edin.

Beyin MR’ının çekim aşamaları şunlardır:

Hasta, raylı bir kızak üzerine yatırılır ve baş kısmının çekim sırasında kımıldatılmaması için aparatlar yardımıyla sabitlenir. Kızak, baş emar cihazına girecek kadar ileri itilir. Cihaz emar teknisyeni tarafından çalıştırılır. 1-2 dakika içinde ara ara kesilen cihaz sesleri duyulur. Yaklaşık 10-20 dakika arasında bir sürede çekim tamamlanır.

Bazı bölgelerin MR çekiminde daha ayrıntılı görüntü için “Kontrast Madde” denen bir sıvının damar yolundan verilmesi gerekir. Bu tip çekimlere ilaçlı MR denmektedir.
Yukarıda bahsettiğimiz beyin MR’ı çekimi sonlandığında, damar yoluyla “kontrast madde” vücuda verilir ve beyin MR’ı çekimi tekrar başlar. Bir başka değişle normal beyin MR çekiminin hemen ardından ilaçlı beyin MR’ı çekimi başlar.

Çekilen MR, uzman radyologlar tarafından detaylı olarak incelenir.

Vücudun herhangi bir bölgesinin kesitsel olarak görüntülenmesidir. MR cihazı dev bir mıknatıstan oluşmaktadır x ışınları kullanmaz, elektromanyetik ve radyo dalgaları ile görüntüleme yapar. İnceleme sırasında hasta cihaz masasına yatırılmakta ve dev mıknatısın içinde bulunan tünele masa ilerletilmektedir. İnceleme sırasında mutlaka hareketsiz durmanız gerekmektedir.

Beyin MR’ı ise yukarıda bildirilen yöntemle beynin kesitsel olarak görüntülenmesi işlemine verilen addır. Beyin MR’ı hangi amaca göre çekilecek ise ona göre çekim bölgesi belirlenmektedir.
Beyin MR’ı çekilirken dikkat edilmesi gerekenler aşağıda sıralanmıştır:

MR çekiminde teknisyenin yönlendirmesi çok önemlidir. Çekim esnasında oldukça hareketsiz olmak gerekmektedir. Özellikle çekim yapılan bölümün yani başın hiç hareket etmemesi çekimin kalitesi açısından çok önemlidir. Bazı çekimlerde nefes tutulması da gerekmektedir, teknisyenin komutuyla nefesin tutulması ve bırak komutunu alınana kadar bırakılmaması gerekmektedir.

Çekim öncesinde hasta içeriye girerken üzerindeki bütün metal eşyaları çıkartması gerekmektedir çünkü MR cihazı dev bir mıknatıs olduğu için bütün metalleri üstüne çekebilmektedir. Kemer tokası, saat, küpe ve kolye gibi vücuttaki tüm metaller çıkarılmalıdır. Vücutta bulunan protezler mutlaka doktorunuza bildirilmelidir çünkü bazı protezler özellikle 80’li yıllardan önce kullanılan protezlerMR uyumlu olmayabilmektedir ve bu hasta için büyük bir risk faktörüdür. Kalp pili ya da kulak implantları da risk faktörü oluşturabilecek nesneler arasındadır. Dolayısıyla bu kişilere MR çekimi yapılamamaktadır.