Lifemed Tıp Merkezi
Sizi Arayalım

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Kliniğimizde yeni doğan bebeklerin gelişim takibi ve hastalıkları, süt çocuğu, okul öncesi ve okul çağı çocuklarının enfeksiyon hastalıkları, kulak – burun – boğaz hastalıkları, allerjik hastalıklar, ergenlik bozuklukları, büyüme takibi, obezite tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

0-16 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin tanı, tedavi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin verildiği polikliniğimizde çocuklarımızın doğumundan itibaren tüm sağlık süreçleri ile yakından ilgilenilmektedir.

Acil tıbbi durumlarda ise acil servisimiz çocuklarımıza yeterli müdahalede bulunmak üzere; eğitim almış personele ve gelişmiş tıbbi donanıma sahiptir.

Çocuk muayenelerinde sağlıklı çocuk izlemi, büyüme gelişme takibi, beslenme değerlendirmelerinin yanısıra tarama testleri de (tandem-mass, fenil ketonüri, hipotirodizm, doğumsal kalça problemlerine yönelik) yapılmaktadır.

Güncel bilgiler ışığında aşı programları uygulanmakta, aynı zamanda erişkinlerin aşılanması hakkında bilgi verilmektedir.

İşitme, diş sağlığı ve göz kontrolü gibi önemli muayeneler diğer birimlerin işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

Her alandaki geniş laboratuvar olanakları; uzman kodrusunun desteğiyle en yeni bilgi ve modern teknolojiyi bir araya getiren merkezimiz, "butik poliklinik" özelliği ile de hastane fobisi olan çocuklarımız için rahat, keyifli bir ortam sunmaktadır.


 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümündeki Doktorlarımız


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İle İlgili Yazılar