Kadıköy Lifemed Tıp Merkezi
ONLINE GÖRÜŞME
Whatsapp
Prof. Dr. Arif Aktuğ ERTEKİN

Prof. Dr. Arif Aktuğ ERTEKİN

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor Hakkında Bilgiler


Yabancı Diller

Türkçe, İngilizce

Çalışma Günleri

Kısmi Zamanlı

Özgeçmiş

  • Yardımcı Doçentlik Tarihi 
  • Doçentlik Tarihi: 11.11.1998 
  • Profesörlük tarihi:  21.12.2011     

Eğitim Bilgileri ve Deneyimler

  • Lisans: Tıp İstanbul Ün. İstanbul Tıp Fakültesi 1982
  • Y. Lisans: Tıp İstanbul Ün. İstanbul Tıp Fakültesi 
  • Doktora: Kadın Hast.-Doğum GATA Haydarpaşa Eğt.Hast-İst 1991

YAYINLAR

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 
 
1. Dr.Ali Sancak 11-14. Haftada Plasenta Volumü İle 21-24. Haftada Uterin Arter Doppler İndekslerinin Ve Maternal Serumda İnhibin-A Düzeyinin Preeklampsiyi Öngörmesinin Prospektif Karşılaştırılması, 2007       
2. Dr.Suna Yıldırım Soğuktaş Premenopozal Dönem Anormal Uterin Kanamalı Hastalarda Transvajinal Ultrasonografi, Sonohisterografi, Diagnostik Histroskopi Ve Histopatolojik Bulguların Karşılaştırılması, 2008
3. Dr.Ayşegül Ünal 23-24 Haftalar Arasında Erken Doğum Tehdidi Tanısıyla Yatırılan Gebelerde Servikal Uzunluk Ölçümü Ve Servikal Uzunluğu > 15 mm Olan Gebelere Uygulanan Tokolitik Tedavinin Etkinliğinin Araştırılması, 2008
4. Dr.Derya Yaşar Sarıkaya İntrauterin Bebek Ölümleri, 2009
5. Dr. Selda Biçici Karakaya İnfertil Hastaların Araştırılmasında Genital Enfeksiyonların Taranması, 2009
6. Dr.Pınar Batu Preeklampside 1. ve 3. Trimester MPV oranlarının hastalığı öngörebilme üzerine etkilerinin araştırılması, 2010
7. Dr.Mehmet Gül Kliniğimizde 2006-2008 yılları arasında olan; 4000 gram ve üzeri doğumların gebelik özellikleri, maternal, fetal neonatal komplikasyonları ve doğum şekli açısından analizi, 2010
8. Dr. Vuslat Lale Bakır Fetal ventrikülomegali olgularında ek anomali tanısında fetal ultrasonografi ile fetal manyetik rezonans görüntüleme tetkiklerinin karşılaştırılması, 2010
9. Dr.Nagihan Kalaycı Preterm eylemde ritodrinin tokolitik etkisi, ritodrin dozunun tokolizdeki önemi, 2010
10. Dr. Mehmet Reşit Asoğlu Yüksek riskli olmayan primipar gebelerde vücut kitle indeksi ile doğum şekli ve sezaryen endikasyonları arasındaki ilişki, 2011
11. Dr.Hamdullah Sözen Servikal olgunlaşma amacı ile  uygulanan prostaglandin E2 tedavisinde başarıyı belirleyen faktörler, 2011 
12. Dr. Elif Malçok Kliniğimizde 2005-2010 tarihleri arasında olan ; çoğul gebeliklerin maternal komplikasyonları  ve doğum şekli açısından retrospektif incelenmesi, 2011
13. Dr.H.Onur Durmaz Umblikal arter sarmal indeksi ile gebelik seyri ve yenidoğan iyilik hali ilşkisinin araştırılması, 2022
14. Dr. Dilayna Gucür Preterm eylem öngörüsünde servikal elastografinin araştırılması, 2022, devam ediyor
 
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SCI-Expanded & SSCI & Arts and Humanities Index) 
 
1. Müngen E, Yergök YZ, Ertekin AA, Ergür AR, Uçmaklı E, Aytaçlar S.: Color Doppler sonographic features of uterine arteriovenous malformations: report of two cases. Ultrasound Obstet Gynecol, 10:215-219, 1997.
2. Müngen E, Ertekin AA, Yergök YZ, Ergür AR, Baloğlu H.: Primary mixed trabecular and insular carcinoid tumor of the ovary: a case report. Acta Obstet Gynecol Scand, 76:279-281, 1997.  
3. Ergür AR,  Yergök YZ, Ertekin AA, Küçük T, Müngen E, Tütüncü L.:Clomiphene citrate resistant polycystic ovary syndrome, preventing multifollicular development. 
The Journal of Reproductive Medicine; 43:185-190, 1998.
4. Tütüncü L, Ergür AR,  Müngen E, Gün İ, Ertekin AA, Yergök YZ: The effect of hormone therapy on plasma homocystein levels: a randomised clinical trial Menopause, Vol 12, No 2, 216-222, 2005.
5.   Müngen E, Atay V, Ertekin AA: Autosomal recessive hydrocephalus due to third ventricle obstruction. 
International Journal of Gynecology and Obstetrics. 91, 168-169, 2005.
6. Demirci O, Ünal A, Demirci E, Sözen H, Akdemir Y, Boybek E, Ertekin AA: Sonographic measurement of cervical length and risk of preterm delivery. The J Obs Gynecol Res.Vol 37 No.7:809-814, July 2011.
7. Soğuktas S, Cogendez E, Kayatas SE, Asoglu MR, Selcuk S, Ertekin A. 
Comparison of saline infusion sonography and hysteroscopy in diagnosis of premenopausal women with abnormal uterine bleeding. 
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, Mar, 161(1), 66-70, 2012.
8. Sahinoglu Z, Ertekin AA, Cerrah Celayir A, Gucluer B: The Prenatal Diagnosis of A Huge Facial Tumour: Report of a Rare Case and Literature Review  Congenital Anomalies, 52(2):111-114,June 2012.
9.  Kumru P, Demirci O, Erdogdu E, Arısoy R, Ertekin AA, Tugrul S, Pekin O. The Bakri balloon for the management of postpartum hemorrhage in cases with placenta previa. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 167(2): 167-170, April 2013
10. Yuksel H, Kayatas S,Telce Boza A, Api M, Ertekin AA, Cam C. Low molecular weight heparin in unexplained recurrent miscarriage. 
Pak J Med Sci ;30(6):1232-1237, 2014.11. Kumru P, Erdogdu E, Arisoy R, Demirci O, Ozkoral A, Ardic C, Ertekin AA, Erdogan S, Ozdemir NN. Effect of thyroid dysfunction and autoimmunity on pregnancy outcomes in low risk population. Arch Gynecol Obstet. , 291(5):1047-1054, 2015.
12. Ertekin AA, Kapudere B, Kurek Eken M, İlhan G, Dırman S, Sargın MA, Deniz E,  Karatekin G, Çöğendez E, Api M. Does aggressive and expectant management of severe preeclampsia affect the neurologic development of the infant? Int J Clin Exp Med 2015;8(10):19325-19331
13. Ertekin AA, Ozdemir NN, Sahinoglu Z, Gursoy T, Erbil N, Kaya E. Term babies with delayed cord clamping: an approach in preventing anemia. 
J Matern Fetal Neonatal Med, 2016;29(17):2813-2816, DOI: 10.3109/14767058.2015.1105951
14. Kumru P,  Arisoy R, Erdogdu E, Demirci O, Kavrut M, Ardic C, Aslaner N, Ozkoral A, Ertekin AA. 
Prediction of gestational diabetes mellitus at first trimester in low-risk pregnancies
Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology 55 (2016): 815-820
15. Cakar E, Tarhan N, Tasan HA, Karacaatincaba D, Senturk MB, Yayla CA, Ertekin AA.Maternal and neonatal outcomes of borderline hyperglycemia during pregnancy diagnosed with abnormal screening test.
Clin Exp Obstet Gynecol XLIV,6; 882-887,2017, doi: 10.12891/ceog3779.2017
16. Vatansever D, Vatansever P, Giray B, Ertekin AA, Bilsel S.
 Do N-Terminal Pro-C-Type Natriuretic Peptide Levels Relate to Severity of Preeclampsia?
International Journal of Hypertension, Volume 2020, Article ID 2693534, 5 pages https:// doi.org /10.1155/2020/2693534
 
Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
 
17. Müngen E, Madazlı R, Ertekin AA, Yergök YZ, Sen C: Postpartum Budd-Chiari syndrome in a woman with primary thrombocythemia. Journal of Maternal-Fetal Investigation, 6:228-230, 1996. 18. Ergür AR, Küçük T, Yergök YZ, Müngen E, Ertekin AA, Tütüncü L.:Outcome of ovulation induction cycles with low-dose follicle-stimulating hormone in clomiphene citrate resistant women with polycystic ovary syndrome. Middle East Fertility Society Journal,2(2):140-146,1997.
19. Ergür AR, Yergök YZ, Ertekin AA, Müngen E, Tütüncü L.:Miscarriage rates with different ovulation induction protocols in polycystic ovary syndrome patients. Middle East Fertility Society Journal, 3(1): 73-79,1998
20. Ergür AR, Yergök YZ, Ertekin AA, Tayyar M, Yılmaztürk A.: Prenatanal diagnosis of an uncommon syndrome: thrombocytopenia absent radius (TAR). Zenralbl Gynakol, 120:75-78, 1998.
21. Kumru P, Demirci O, Kahraman ST, Tuğrul S, Arısoy R, Ertekin AA. Diagnosis of male dicephalus parapagus dibrachius conjoined twins discordant for anencephaly at early weeks of pregnancy. Case report, 
Gineco.eu, Volume 10, Issue 1, March, Pages 38-39, 2014.

Sayfa Sonu

Daha fazla sayfa yok

Sonraki Sayfa